Gör en eld – men brinn inte upp!

illustration transsymbol

Det var huvudbudskapet från forskare Marie Eriksson, Linnèuniversitetet, som höll brandtal på länets första jämställdhetsdag i augusti 2021. Se det här! Om det universella våldet som aldrig pausar. Om den viktiga strategens roll i att vara ett stöd för arbetet och vara den som inspirerar, engagerar och manar verksamheter framåt, utan att för den skull […]

Det ojämställda är det normala

symbol för kvinna och man ihop

Med dessa ord öppnade Anna Giotas Sandqvist, Ordförande Sveriges kvinnolobby, sitt föredrag på länets första jämställdhetsdag den 26 augusti.  Det ojämställda är så vanligt att vi många gånger inte reflekterar över det, det ojämställda blir det som sitter i väggen, och som ständigt reproduceras. Kvinnolobbyns ordförande fortsatte med de tre S som behövs i allt […]

Ny podcast sätter ljus på historiska kvinnor i länet

collage med historiska kvinnor

Män har i alla tider fått förtur i historieskrivningen. Könsfördelningen är också sned när det gäller forskning och läromedel. Nu lyfter Länsstyrelsen Kalmar län och Kalmar läns museum berömda kvinnor i vår närmiljö och historia – eller snarare kvinnor som borde vara berömda. Detta i en ny podcast med namnet ”Ljus på kvinnor”. Vår historia […]

Vad har hänt sedan #metoo? Det blir bara värre om jag berättar?

”Det blir bara värre om jag berättar” är titel på Fokusrapport 2020 om ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer. GenderEQ-bloggen fick en pratstund med Victoria C Wahlgren, senior utredare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som den 19 maj ger en digital föreläsning utifrån rapporten. Vad är syftet med rapporten och hur gick ni […]

Varför presterar pojkar generellt sämre i skolan – och vad kan vi göra åt det?

ung pojke vid dator

Det är frågeställningen som inleder Fredrik Zimmermans föreläsning för drygt 300 personer vid ett digitalt webbinarie idag den 12 maj. Fredrik är lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan i Borås och har under en längre tid forskat kring frågan varför pojkar som grupp presterar sämre än flickor i skolan. Han har studerat skolor där […]

Barnrätt+Jämställdhet=Sant

två barn som gungar

Ja visst är det sant! Barn är enligt barnkonventionen alla människor under 18 år. Men det är först när vi synliggör kön som det blir tydligt att tjejer och killar och icke-binära lever under delvis skilda villkor, och till viss del har olika behov. Och när vi synliggör hur kön samverkar med andra maktordningar fördjupar […]

Internationella kvinnodagen – och sen då?

bild med händer strategi ett jämställt kalmar län

Internationella kvinnodagen – och sen då? Så länge vi är ojämställda behöver jämställdhet finnas på agendan varje dag året runt, inte bara den 8 mars. Idag 9 mars 2021 lanserar Länsstyrelsen Kalmar län en ny version av webbplatsen ettjamstalltkalmarlan.nu. På webbplatsen hittar du verktygen du behöver för att driva ett aktivt och systematiskt jämställdhetsarbete som […]

”All porr är våldsporr”

kort nr 10 tio myter om porr

….säger sociologen och jämställdhetsexpert Peter Söderström. Han menar att dagens mainstreamporr inte går att definiera som annat än våld eftersom så mycket av framställningarna präglas av övergrepp och förnedring. På internationella mansdagen den 19 november föreläste Peter Söderström på temat ”Pornografins verklighet; omfattning och konsekvenser” för länets regionala nätverk för jämställdhet och motverka mäns våld […]

Jämställdhet…

kvinna föreläser mål agenda 2030

….en förutsättning för hållbart lärande! Den 9 november gästades Kalmar av jämställdhetsexperten, skribenten och forskaren vid Åbo Akademi, Mia Heikilää som föreläste om vikten av jämställdhet i förskola och skola. Utan jämställdhet – ingen kvalitet! Och jämställdhetsarbetet måste ske i ordinarie verksamhet, i relationsskapande, i mötet mellan elev-lärare och mellan lärare och lärare, men också […]

Transinkludering – hur?

illustration transsymbol

Under prideveckan, den 1 sept, höll Ann-Christine Ruuth en inspirerande föreläsning om hur vi alla kan skapa bättre förutsättningar för en inkluderande arbetsplats. En arbetsplats som är trygg, fri från trakasserier och diskriminering. Vad kan du göra? Börja med att fundera över vilken kunskap du har om hbtqi-frågor! Funder över vilken inställning du har till […]