Ambassadör mot mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Mäns våld mot kvinnor förekommer över hela världen och inom alla kulturer. Mäns våld mot kvinnor erkänns idag som ett globalt hälso- och samhällsproblem och en kränkning av mänskliga rättigheter. Mäns våld mot kvinnor är en central jämställdhetsfråga genom att män står för majoriteten av allt våld. Därför behöver män ta gemensamt ansvar och agera mot våldet. Detta vill vi på länsstyrelsen bidra till  genom vårt arbete med Ambassadörer mot mäns våld mot kvinnor.

Vilka är ambassadörerna?

Ambassadörerna är en grupp män, som både i sin vardag och i sin professionella funktion har möjlighet att påverka både attityder och agerande. Ambassadörskapet initierades av dåvarande landshövding Thomas Carlzon 2019. 

De första ambassadörerna tillkom i samband med kampanjen ”STOPP” som lanserades på internationella mansdagen den 19 november 2019. År 2023 tog nya landshövdingen Allan Widman över stafettpinnen, och utgör en av länets ambassadörer mot mäns våld mot kvinnor.

På genderEQ-bloggen hittar du fler tips och information om länsstyrelsens insatser på området!

Kontaktperson

Vill du veta mer om Kalmar läns ambassadörer mot mäns våld mot kvinnor?

Välkommen att kontakta

zandra.persson@lansstyrelsen.se 

Bild på landshövding Peter Sandwall och en grupp män uppställda framför residenset Några av ambassadörerna inklusive dåvarande landshövding Peter Sandwall i samband med ambassadörsträff på residenset i maj 2022.

Ambassadörslöften

En ambassadör mot mäns våld mot kvinnor står upp för mänskliga rättigheter och tar därmed avstånd från alla former av mäns våld mot kvinnor.

Ambassadörerna avlägger individuella löften som kan beskrivas som en årlig målsättning med ambassadörskapet. 

Några exempel på ambassadörslöften för år 2022:

  • ”Jag lovar att i alla sammanhang stå upp för kvinnors rätt att inte behöva utsättas för mäns våld. Det kan handla om situationer i vardagen när jag hör förminskande och kränkande uttalanden om kvinnor och där man på något sätt legitimiserar såväl fysiskt som psykiskt våld mot kvinnor. Då ska jag, liksom hur jag föreställer mig att andra personer gör, försvara kvinnors rätt till ett liv utan våld. Jag ska motverka varje tendens till detta i min omgivning. Jag ska ständigt arbeta för att förändra attityder och värderingar hos andra i form av till exempel folkbildande insatser”
  • ”Jag ska både i min yrkesroll och privat vara tydlig med att lösningen mot mäns våld mot kvinnor är män.”
  • ”Jag kommer i alla sammanhang, (i min myndighetsroll som privat), förmedla vikten av att skapa ett jämställt samhälle där mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Om tillräckligt många individer intar samma förhållningssätt bidrar detta i sin tur till att våld blir mindre normaliserat och som i den bästa av världar försvinner helt och hållet.”
  • ”Efter en lång period av hemarbete och mindre sociala kontakter så är mitt löfte att ordna ett samtalsforum eller en så kallad killmiddag. Jag ska bjuda in bredare och utmana mig själv när det gäller de personer jag väljer att samtala med.”
  • ”Mitt ambassadörslöfte är att jag både privat och i min yrkesroll försöker ta ansvar för att skapa ett jämställt samhälle och för att stoppa mot mäns våld mot kvinnor. Det innebär att jag försöker sprida kunskap genom de kanaler jag har tillgång till, i syfte att hålla frågan vid liv och för att vi alla ska verka för att stoppa mäns våld mot kvinnor. innebär även att jag att jag försöker vara en god förebild som pappa, samt att jag säger ifrån om jag hör kommentarer eller språkbruk som inte är förenligt med ett jämställt samhälle. Det räcker nu!”
  • ”Jag kommer under 2022 fortsätta reagera, ta ställning och agera i alla de arbets- och samhällssituationer jag kommer att befinna mig i. Ingen ska känna minsta tvekan över vad jag står för kopplat till mångfald, jämställdhet, inkludering och nolltolerans mot våld.” 

Att vara ambassadör innebär att säga STOPP mot mäns våld mot kvinnor.

Tips!

En film från länsstyrelsen Att förebygga våld

En film från Kvinnojouren Kvinnojouren i Kalmar

En film från Operation kvinnofrid Välj att sluta

Film från Rädda Barnen En vanlig familj – barn som far illa

Till MÄN Verktyg för samtal

Till Jämställdhetsmyndigheten Att motverka sexuella trakasserier, verktyg

Vill man ha jämställdhet? En krönika av ambassadör Tomas Wetterberg

Korta filmer från SKR Röster om manlighet

 

 

Dokumentärserie Svtplay I förövarnas spår

Dansk serie om våldsutsatthet Vargen kommer | SVT Play

Statens offentliga utredning Män och jämställdhet

Serie Svtplay om #metoo Metoo – hösten som förändrade Sverige | SVT Play

 

Nationella delmål

En jämn fördelning av makt och inflytande

Ekonomisk jämställdhet

Jämställd utbildning

Jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet

Jämställd hälsa

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra