Kunskap om genus

Basen i allt jämställdhetsarbete är kunskap om hur genus och maktordningar kring kön hänger ihop med jämställdhet.

Kunskap om hur strukturella villkor och olika maktordningar påverkar män och kvinnor är en förutsättning för ett systematiskt och effektfullt jämställdhetsarbete.  Genus, det vill säga normer och förväntningar på vad som är ”manligt” och ”kvinnligt” ligger till grund för överordningar och underordningar mellan män och kvinnor i samhället. Därför måste kunskapsutveckling ske både på individnivå och på gruppnivå om förändringsarbetet ska kunna komma igång. Utan spaning – ingen aning. Och om vi inte har någon aning är det svårt att veta vad vi ska göra. En viktig start är basutbildning och att därmed också börja fundera över vilka normer kring kön som finns i verksamheten.

Och DU.. – vilka normer kring kön bär du? Begränsar de? Eller möjliggör de? Snäva? Breda? Vilka lådor för kön reproducerar du? Eller utmanar? Så att villkor och makt blir samma för män och kvinnor, pojkar och flickor?

illustration av två öppna lådor med symboler för hon och han på

 

Behöver du och dina kolleger baskunskap?

Länsstyrelsen Kalmar län har tagit fram en basutbildning som är webbaserad och gratis. Den tar ca 1,5 timme att göra och det finns en handledning till.

Den finns här: Basutbildning Jämställdhetsintegrering

man som tar på läppstift och kvinna som rakar sig

De fem viktigaste länkarna för arbetet? Här finns dem! Där hittar du både kunskapsunderlag, rapporter och verktyg: 

Jämställdhetsmyndigheten

Till regeringens sida om Jämställdhetsintegrering

Sveriges kommuner och regioner

Nationella sekretariatet för genusforskning

Tips!

Få syn på normer! UR/play Filmer om normer

Om härskartekniker Poesi för fiskar

En kort film om normer Om normer för män

Genusfotografen Bilder som förändrar världen

Forskare Lucas Gottzen föreläser En mer mänskligare maskulinitet

Genusvetare Mikael Almen föreläser Normer som måste brytas

Ett metodmaterial Machofabriken

Nationella delmål

En jämn fördelning av makt och inflytande

Ekonomisk jämställdhet

Jämställd utbildning

Jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet

Jämställd hälsa

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra