Mål

Sajtens struktur är uppbyggd utifrån de jämställdhetspolitiska delmål som finns för att uppnå det övergripande nationella jämställdhetsmålet. De är sex till antalet och du ser de nedan i färgglada puffar. Dessa nationella delmål togs fram av riksdagen 2005 och 2016. Till de nationella delmålen har Länsstyrelsen i Kalmar län tagit fram ett regional delmål som handlar om  systematiskt arbete med att nå målen – det innebär att det i varje verksamhet måste finnas en organisation för arbetet. till exempel rutiner för verksamhetsutveckling och uppföljning, funktioner med mandat som kan stötta verksamheten och tid för att arbeta konkret med jämställdhetsåtgärder. 

När du klickar på vardera puff så kommer du till den sidan som handlar om vardera delmål, om särskilda utmaningar samt om verktyg och stöd som är kopplat till vardera delmål. 

En jämn fördelning av makt och inflytande

Ekonomisk jämställdhet

Jämställd utbildning

Jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet

Jämställd hälsa

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra