Ett Kalmar län fritt från våld

Tillsammans agerar vi för ett län fritt från våld

Symbol hand hjärta Ett Kalmar län fritt från våld

Mäns våld mot kvinnor

Mer än var fjärde kvinna har någon gång varit utsatt för våld. En av tre unga kvinnor har utsatts för sexuella trakasserier. 15 kvinnor i Sverige mördas årligen av sin partner.

Det behöver inte vara så.

Våld börjar ofta med nedvärderande och kränkande kommentarer och utövande av makt och kontroll. Genom att agera när du hör och ser saker som inte är okej, kan du hjälpa till att bromsa ett våldsamt beteende, innan det eskalerar och blir grövre våld. 

Du kan göra skillnad. Det kan rädda liv.

  • Säg ifrån och markera när du hör eller ser saker som inte är okej, redan vid nedvärderande skämt och kränkande kommentarer.
  • Berätta att det finns hjälp att få, för den som utsätter eller blir utsatt.
  • Kom ihåg att våld inte alltid behöver vara fysiskt. Psykiskt våld är också våld. Ord kan också göra ont.
  • Vid hotfull situation och akut fara – ring 112.
 

Det finns hjälp att få för dig som är utsatt och för dig som riskerar att utsätta. Du som är närstående kan hjälpa att hitta rätt.

Nationellt stöd:

Unga relationer ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter.  Chatten är öppen klockan 20–22 varje kväll.

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dig som utsatts för hot eller våld. Den är öppen dygnet runt,  020-50 50 50. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa.

Välj att sluta är en stödtelefon för dig som riskerar att utsätta någon för hot eller våld och vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. 020-555 666.

Regionalt och lokalt stöd:

Du kan kontakta socialtjänsten i din kommun:

Länk till samlingssida för kommuners socialtjänst i länet

Du kan kontakta hälso- och sjukvården för vård och stöd.

Länets kvinnojourer har stor erfarenhet av stöd till våldsutsatta. Här finns möjlighet till boende för den som behöver lämna sitt hem. Du hittar närmsta jour på ROKS eller Unizons webbplats.

Att utsätta någon för våld i nära relation är ett brott. Polisanmäl brottet på 114 14 eller genom att besöka en polisstation. Är det akut eller ett pågående brott ring 112.

polisens webplats finns mer information om brott i nära relation och om att göra en anmälan.

symbol våld grå stopp nationellt jämställdhetsmål

Mäns våld mot kvinnor – ett regionalt uppdrag

Ett Kalmar län fritt från våld är ett arbete som sker inom ramen för den regionala handlingsplan som finns i Kalmar län, som beskriver insatser för att nå Ett jämställt Kalmar län.

Arbetet pågår under hela året men länsstyrelsen uppmärksammar det särskilt i samband En vecka fri från våld. Det är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som genomförs i november och sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. År 2022 genomförs En vecka fri från våld under vecka 47.

Initiativet En vecka fri från våld drivs av Unizon och MÄN och stöds av Länsstyrelserna tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

 

Vill du veta mer?

Kontakta

agnes.mitsialos@lansstyrelsen.se 

lena.jenisch@lansstyrelsen.se

Tips!

Här kan du läsa om hur vi arbetar mot mäns våld mot kvinnor under resten av året.

Mäns våld mot kvinnor | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

Nationella delmål

En jämn fördelning av makt och inflytande

Ekonomisk jämställdhet

Jämställd utbildning

Jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet

Jämställd hälsa

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra