Mål 4 Hem- och omsorgsarbete

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för det obetalda hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på samma villkor.

illustration nationellt delmål hem och omsorgsarbete barnvagn

Målet handlar om att det ska vara möjligt för både män och kvinnor att kunna förena avlönat arbete med att ha en familj och ta hand om och vårda relationer med närstående. Detta förutsätter en jämn fördelning av det oavlönade arbete som sker i hemmet. Målet handlar bland annat om ett jämnt uttag av föräldraledighet, anhörigvård och olika typer av arbetsuppgifter kopplat till hemmet och eventuella barn och familj. Det handlar om vem som tar ansvar för planering, inköp, läxläsning, renovering och fostran och relationer, alltifrån inköp av presenter, planering av jul och semesterresa till samtal med tonåringar kring livet, känslor, alkohol och gränssättning.

Delmål 4 mäts genom 

  • Män och kvinnors tillgång till barnsomsorg
  • Män och kvinnors fördelning mellan obetalt och betalt arbete
 
 

affisch kampanj dela lika olika citat om föräldraledighet

 

På genderEQ-bloggen hittar du fler tips och information om länsstyrelsens insatser på området!

 
 

Hur ser det ut i länet?

I Kalmar län är det fler kvinnor än män som arbetar deltid, har timanställning och kvinnor står för majoriteten av föräldrapenningsuttag. När det gäller den tillfälliga föräldrapenning (VAB) så är majoritet kvinnor men skillnaden är mindre än när det gäller den långa föräldraledigheten. Nationell statistik visar att män som är småbarnsföräldrar är de som arbetar mest övertid. Män som är står långt från arbetsmarknaden, saknar inkomst och har låg utbildning är de som använder minst föräldrapenningsgrundande dagar, medan situation använder föräldraförsäkringen i samma utsträckning som till exempel välutbildade kvinnor. Fler kvinnor än män tar ut närståendepenning, vilket innebär att kvinnor i högre grad vårdar anhöriga. Generellt utför kvinnor i högre utsträckning än män obetalt hem och omsorgsarbete vilket innebär att detta påverkar kvinnor negativt i förhållande till utveckling både lönemässigt och utvecklingsmässigt på arbetsmarknaden men även när det gäller möjligheter till återhämtning och egna fritidsintressen. Nationella undersökningar visar även att det har konsekvenser för barnens relationer med sina pappor.

 
två pappor med en bebis 
Illustration Simon Camilo

Här kan du läsa mer om hur det ser ut både på länsnivå och kommunnivå:

Statistik Fakta Kalmar län

Här kan du läsa mer om fakta kring föräldraförsäkring:

Försäkringskassan Att dela lika

Här kan du läsa mer om regeringen insatser:

Till regeringens sida om insatser Hem och omsorg

Tips!

Tidsstudie från SCB Hur använder män och kvinnor sin tid?

Rapport från TCO Livspusslet under Coronaepidemin

Film om pappor och föräldraskap Röster om manlighet

Fotoutställning Swedish dads

Till länsstyrelsernas kampanj #delapådet

 

Verktyg från VästraGötalandsregion En förälder blir till

Filmer och tips Genussmart föräldraskap

Praktiskt exempel En jämställd hemtjänst

Praktiskt exempel Jämställd biståndsbedömning

Film från länsstyrelsen Skåne Sitter ni verkligen i samma båt?

Nationella delmål

En jämn fördelning av makt och inflytande

Ekonomisk jämställdhet

Jämställd utbildning

Jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet

Jämställd hälsa

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra