Det är inte ett kvinnoproblem, det är ett mansproblem

landshövding med intyg och våldsymbol

Citatet kommer från en av länets ambassadörer mot mäns våld mot kvinnor när länets ambassadörer  mot mäns våld mot kvinnor träffades på residenset i Kalmar den 24 maj. Landshövding Peter Sandwall, också ambassadör, bjöd in. Länets ambassadörer mot mäns våld mot kvinnor har funnits sedan 2019 och har sitt ursprung i ett upprop i media och kampanjen ”STOPP” efter initiativ av dåvarande landshövding Thomas Carlsson, länsstyrelsen, där ett antal män i länet uppmanade andra män att ta ställning och ansvar för att få stopp på våldet mot kvinnor – som i de allra flesta fall utförs av män.

Vid träffen den 24 maj deltog ambassadörer som funnits med redan från start, tillsammans med några som deltog för första gången. I länet finns ett 30-tal ambassadörer mot mäns våld mot kvinnor i Kalmar län. De har olika professioner, åldrar, bakgrund och erfarenhet– men gemensamt är att de alla är män som i Kalmar län har möjlighet att påverka attityder och beteenden, dels i sina uppdrag, men framförallt som män.

Att vara ambassadör betyder att de belyser mäns våld mot kvinnor i olika sammanhang de vistas i.

  • Delar med sig av kunskap, erfarenheter och inspiration till varandra
  • Har en vilja och ett engagemang att lära sig mer
  • I sin funktion bidra till att skapa förändring.
  • Synliggöra olika typer av våld sin omgivning, i sina organisationer, och i samhället.
  • Vara en god förebild som har både kunskap och mod att agera mot alla former av våldsuttryck

Lite röster från ambassadörsträffen:

”Vi har alla suttit i omklädningsrummen och hört snacket”

”Jag har fått en insikt om att det har hänt saker runt omkring mig i livet som jag inte tänkt på – som hur killar gjort elaka saker mot tjejer på rasterna. Om de var så elaka i de offentliga – vad skedde då i det dolda?”

”Alla vill göra skillnad, det är därför vi är här”

foto av män framför residensets ingång
Från vänster: Karl Nordström, Henrik Andersson, Niclas Hammar, Örjan Molander, Magnus Areskog, Jan Bolin, Peter Sandwall, Pär Aldestam, Joachim Ivarsson, Martin Rydell, Patrik Oldin. (Med på träffen men ej med i bild Ragnar Olsson, Nicholas Murigo och Magnus Holmgren.)

Vill du veta mer om vad det innebär att var ambassadör, och vilka som är det? Hör av dig till agnes.mitsialos@agnes-mitsialos