Ljus på kvinnor – för att de förtjänar det

ett kollage av personer

Män har i alla tider fått förtur i historieskrivningen. Könsfördelningen är också sned när det gäller forskning och läromedel. Nu publiceras hela podcastserien ”Ljus på kvinnor”, Länsstyrelsen Kalmar län och Kalmar läns museum samverkansprojekt som lyfter fram berömda kvinnor i vår närmiljö och historia – eller snarare kvinnor som borde vara berömda. Totalt 11 avsnitt!

Vår historia är full av kvinnors och mäns levnadsöden. Men män har i alla tider givits förtur inom historieskrivningen. Könsfördelningen är sned också när det gäller forskning och läromedel även om kvinnor numera börjat få lite mer utrymme i historieböckerna. Vi behöver dock fortfarande vara lite extra uppmärksamma för att hitta och se de kvinnor som finns i arkiven och när vi skriver historia. Att lyfta upp kvinnor och kvinnors verksamhet ur historien är en viktig fråga för jämställdhet, och en förutsättning för demokrati.  

Satsningen Ljus på kvinnor äger rum inom ramen för Demokratiåret 2021. Syftet är att synliggöra kvinnor från länet som haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. I podden lyfts Emmy Rappe, Ellen Key, Kata Dahlström, Cecilia Fryxell, SkogsSara, Margit Friberg, Johanna Charlotta Palm, Elsa Gustavsson och Tekla Torbrink samt Berta Welin fram. Kvinnorna har alla kopplingar till länet samt levde under 1800- och 1900-tal. Gemensamt för alla tio kvinnor är att de på något sätt tog plats i det offentliga rummet, bidrog till samhällsutvecklingen och också utmanade sin samtids syn och förväntningar på könsroller – för hur man skulle vara kvinna.

Sista avsnittet

I det elfte och sista avsnittet i podcastserien Ljus på kvinnor delar bland annat politikerna Anna Lööf Hedh och Lena Hallengren, båda från Kalmar län, med sig av sina erfarenheter från den nationella och internationella arenan. För att belysa det regionala perspektivet har alla politiska partier fått frågan om att medverka skriftligen eller i en intervju, vilket de också har gjort. Genushistoriker Marie Eriksson från Linnéuniversitetet medverkar genom att analysera poddavsnittets berättelser utifrån ett forskningsperspektiv. Vad står berättelserna för? Vad får det för konsekvenser om vi tittar framåt? Hur kan vi förändra villkoren så det blir jämställt även inom politiken? Det sista avsnittet knyter ihop poddserien genom att ge intressanta perspektiv på hur de föregångarna på olika sätt har bidragit till vår samtida demokratiska utmaning.

– Vi kände att vi ville blicka framåt och lyfta jämställdhetsproblem idag och då särskilt med koppling till val, demokrati, röstning och rollen som politiker. Därför har det varit både aktuellt och intressant att höra kvinnors röster från länet som har pågående politiska uppdrag, säger Helen Nilsson, särskilt sakkunnig jämställdhet, Länsstyrelsen i Kalmar län.

Seriens avsnitt har publicerats med start den 9 juli och via Kalmar läns museums podcast Museimagasinet och är tillgänglig via museets hemsida och där poddar finns. 

https://www.kalmarlansmuseum.se/podcast/

Ljus på kvinnor – för att de förtjänar det!

Kontaktpersoner:

Länsstyrelsen Kalmar län Helen Nilsson, Särskilt sakkunnig jämställdhet helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se

Kalmar läns museum Pia-Lena Björnlund Pedagogiska enheten pia-lena.bjornlund@kalmarlansmuseum.se

#demokratiåret2021 #genderEQ #LänsstyrelsenKalmarlän #kalmarlänsmuseum

kvinna i radiostudio
Marie Eriksson Linneuniversitetet
kvinna i radiostudio
Maria Wiell pratar om Berta Wellin
kvinna i radiostudio
Pia-Lena Björnlund Kalmar läns museum