Så blev det en Pridevecka till slut!

prideflagga

I september blev det till slut en färgsprakande uppmärksamhetsvecka pride som gav både bredd och djup i programpunkterna. Dessutom blev det TVÅ parader, en i Oskarshamn och en i Kalmar, som manifesterade allas rätt att vara och älska. Här nedan ser du ett axplock av aktiviteter som ägde rum under veckan.

 • På Konstmusèet fanns möjlighet att lyssna och samtal om flersamhet och poly
 • Kalmar kommun anordnade föreläsning om HBTQI-personers upplevelser av minoritetsstress och mikroaggressioner på jobbet
 • Aleksa Lundberg föreläste om ”Kön, könsidentitet och normer” – om hur vi alla kan bli bättre på att samverka i frågor om trans, feminism, jämställdhet och normer genom att bli konkreta i vilka insatser vi planerar
 • Region Kalmar län och RFSL föreläste om hur verksamheter som arbetar med äldre kan ha ett inkluderande bemötande utifrån hbtqi+
 • På biblioteket i Färjestaden invigdes Regnbågshylla och flera olika aktiviteter skedde i samverkan med Unga kommunutvecklare – stolar målades i regnbågsfärger, pridehäng på fritidsgård, författarsamtal och babyfik. Instagramkontotot flödade av fakta om hbtqi+.
 • Gabriella Androgini, deltidskvinna i en mans kropp – berättade om sitt liv och samtalade kring transidentitet förr, nu, sedan. Oskarshamns kulturhus.
 • Föreningen Oskarshamn Pride fixade både tipspromenad, quiz och regnbågsmatch med IK Oskarshamn. I stadsparken avslutades veckan genom både dans, sång och event som uppmärksammar hbtqi+ personers utsatthet och diskriminering och en parad där ca 2000 personer deltog.
 • Linnèkåren arrangerade Pridehäng i Kalmarsundsparken, Kalmar
 • På Kalmar slott kunde man delta på en guidning om historiska könsroller, normer och sexualitet med historiska personer som brutit mot sin tids konventioner. Och samtidigt passa på att besöka utställningen om Ester Blenda Nordström – en sann föregångerska som bröt många av sin samtids normer kring kön, sexualitet och könsidentitet.
 • All personal vid Kalmarsunds gymnasieförbund fick en föreläsning av Inti Chavez Perez som föreläste om sexualitet, samtycke och relationer, normkritik, hbtq-frågor, maskulinitetsnormer, oskuldsnormer och porr.
 • I Vimmerby gavs föreställningen Brats Carnival – en queer cirkuspunk för hela familjen, en genderbending-resa, en kärlekskabaret och ”more is more”-attityd som varvar rosa glittriga monster och hopprep med rubikskub och akrobatik.
 • Skådespelare och dragartist (och Kalmarbördiga) Robert Fux gav en känslomässigt stark föreläsning i Byteaterns foaje om HBTQ personers vardag, och om hur hoten och hatet utanför scenen kan bemötas. Och om konsekvenserna för när kulturen vingklips av dessa hot och hat.
 • På förskolan Ögonstenen i Kalmar pratade man om att man får ha vilken kompis man vill, och att man får tycka om vem man vill. De målade regnbågsflagga.
 • All personal på länsstyrelsen Kalmar län fick både flera tankeställare och konkreta verktyg för en inkluderande arbetsplats.  Jämlikhetsstiftelsen MakeEqual föreläste
 • I Emmaboda var det samtidigt Hållbarhetsvecka och då passade Xylem på att turnera med sin hållbarhetsvagn och informera om hur arbetet med jämställdhet och mångfald bedrivs på företaget. Totalt 600 besökare hade hållbarhetsvagnen!

…och regnbågsflaggor vajade överallt i länet!

Länsstyrelsen, som har uppdrag om mänskliga rättigheter, jämställdhet och social hållbarhet, får ofta frågan om varför det behövs en pridevecka och prideparad. Det enkla svaret är att tills dess att vi har ett samhälle, en skola, ett arbetsliv och en vardag där hbtqi+personer åtnjuter samma villkor och förutsättningar för ett bra liv som Cis-personer så behövs en pridevecka. Men det behövs självklart mer än så. Varje verksamhet behöver, varje dag, arbeta konkret och effektfullt med att förebygga diskriminering, psykisk ohälsa och hitta verktyg för inkludering och ett gott bemötande.  För rättvisa och utveckling på lika villkor. En pridevecka och en manifestation med prideflagg hjälper till att sprida uppmärksamhet kring en särskilt utsatt grupps rättigheter, att sprida kunskap och skapa förutsättningar för kompetens och konkreta insatser. Utan spaning – ingen aning!

Eller som en ung hbtqi+person säger: ” Under åtminstonde EN vecka får sådana som jag finnas till, ta plats och synas. En vecka där JAG är normen”

Uppmärksamhetsveckan – Pride 2022 är en del i länets gemensamma arbete för att stärka HBTQI-personers lika rättigheter. Stort och hjärtligt tack till alla som bidrog till en härlig och viktig vecka!