Mål 2 Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut Delmål 2 handlar om kvinnors rättighet att på samma villkor som män få befinna sig på en arbetsmarknad och ha självständig försörjning. Det handlar om anställningsvillkor, lön för utfört arbete, livslön, pension men också om […]

Mål 1 En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattande Målet handlar om att utöka kvinnors representation i samhällets samtliga maktsfärer, som till exempel kvinnors och mäns lika möjligheter att delta i och påverka de aktiviteter och processer som formar våra tankar och idèer, såväl som vem […]

Bästa Forumet!

symbol för forum jämställdhet 2020

Att vara en jämställdhetsarbetare kan ibland kännas lite ensamt. Du kan få behöva stå själv mot både passivt och aktivt motstånd, du kan få behöva argumentera för din plats och legitimitet. Du kanske arbetar med enstaka projekt som är tidsbestämda, du kanske är placerad som strateg och då ganska ensam med ”dina” frågor. Och ändå […]

Ingen kommer att märka om jag dör

symbol våld grå stopp nationellt jämställdhetsmål

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer definieras av Världshälsoorganisationen (WHO) som ett allvarligt och utbrett folkhälsoproblem. En kränkning av de mänskliga rättigheterna. Våldet påverkar alla delar av en kvinnas liv: möjligheten till självständighet och produktivitet, det allmänna hälsotillståndet och livskvaliteten. Det orsakar omfattande lidande och negativa hälsoeffekter för en betydande andel av […]

Januari gick i rasande fart!

symbol utbildning grön bok nationellt jämställdhetsmål

Oj, oj, oj vilken månad. Fullt ös på utbildningsfronten! Först ut var Maktsalongen – med utbildaren Paloma Halèn Romàn som gav en värdefull påfyllnad av kunskap om vilket ansvar chefer har för att förebygga diskriminering, trakasserier och sexuellt våld på arbetsplatsen. Och dessutom dammade av de klassiska härskarteknikerna och varför det är viktigt att förebygga […]

Tid för summering och tack!

gruppbild av altrantivt luciatåg länsstyrelsens personal

Jul och nyår står för dörren och välbehövlig vila är i ankommande. Men först kan det vara på sin plats med lite summering av året som gått..vad har vi gjort? Vad har vi lagt tid på? Vad har hänt? Vad har funkar bra och mindre bra…? Här kommer således en liten sammanfattning från mig, er […]

Vilken Pridevecka!

prideflagga

…och nu återstår 51 veckor! Kalmarsund Pride är över för denna gång. En vecka (v. 36) fullspäckad av aktiviteter och arbetsuppgifter kopplat till frågor som rör hbtq. Veckan ÄR så viktig. För att synliggöra, för att visa på utsatthet, diskriminering, lyfta upp frågor som annars inte är på agendan och inte minst för att utveckla […]

Vi blir fler

händer som sträcker sig upp med bakgrund av träd

Nybro kommun ansluter sig till den regionala jämställdhetsstrategin! Anslutningssystemet bygger på en tanke om att ”tillsammansskapet” är en garant för förändring. Ensam är inte stark, det är i utbytet med varandra som utveckling sker. Därför är det riktigt roligt att anslutningssystemet får fin respons ute i kommunerna i länet. Många kommuner har redan ett formellt […]

Först ut

man som tar emot blommor och intyg

Samordningsförbundet ansluter sig till länets strategi Joakim Ivarsson och Malin Gruvhagen (förbundschef och biträdande förbundschef Samordningsförbundet) var snabba med att ta beslut om att ansluta sig till den regionala strategin! Först ut i länet! Heja! Detta uppmärksammades så klart i samband med att strategin och anslutningssystemet presenterades den 8 mars. Blommor och intyg såklart! Pompa […]

Vi är många….

logga Forum jämställdhet Karlstad

Den årliga jämställdhetskonferensen Forum Jämställdhet tog plats i Karlstad den 6-7 februari, två dagar fullspäckat med seminarier, föreläsningar och interaktiva verkstäder som samlade både chefer, förtroendevalda, och tjänstepersoner som på olika sätt har intresse av och arbetar med jämställdhet. Och såklart massor av experter på området! Vi som var där, ett stort gäng jämställdhetsutvecklare från […]