Vi blir fler

händer som sträcker sig upp med bakgrund av träd

Nybro kommun ansluter sig till den regionala jämställdhetsstrategin!

Anslutningssystemet bygger på en tanke om att ”tillsammansskapet” är en garant för förändring. Ensam är inte stark, det är i utbytet med varandra som utveckling sker. Därför är det riktigt roligt att anslutningssystemet får fin respons ute i kommunerna i länet. Många kommuner har redan ett formellt beslut om att ansluta sig och många kommuner och myndigheter har aviserat att processen med att ansluta sig är på gång. Detta blir oerhört spännande att följa!