Ibland behöver en titta upp för att se sig själv

två fötter som står på en röd cirkel med text titta upp

Hbtq frågor + biblioteksverksamhet = kvalitèt för alla! Vad innebär det att integrera hbtq i en biblioteksverksamhet? Varför? Hur? Vad innebär ett likvärdigt bemötande? Vad ska vi fokusera på? Det var frågor som diskuterades under förmiddagen med personal från ett bibliotek i länet. Det finns en nationell strategi för hbtq-frågor som identifierar särskilda fokusområde, varav […]

Vi blir fler

händer som sträcker sig upp med bakgrund av träd

Nybro kommun ansluter sig till den regionala jämställdhetsstrategin! Anslutningssystemet bygger på en tanke om att ”tillsammansskapet” är en garant för förändring. Ensam är inte stark, det är i utbytet med varandra som utveckling sker. Därför är det riktigt roligt att anslutningssystemet får fin respons ute i kommunerna i länet. Många kommuner har redan ett formellt […]