Ibland behöver en titta upp för att se sig själv

två fötter som står på en röd cirkel med text titta upp

Hbtq frågor + biblioteksverksamhet = kvalitèt för alla!

Vad innebär det att integrera hbtq i en biblioteksverksamhet? Varför? Hur? Vad innebär ett likvärdigt bemötande? Vad ska vi fokusera på? Det var frågor som diskuterades under förmiddagen med personal från ett bibliotek i länet.

Det finns en nationell strategi för hbtq-frågor som identifierar särskilda fokusområde, varav kultursektorn är ett. Kultursektorn är en viktig förmedlare och bärare av demokratiska värden, med verksamheter som på olika sätt kan och bör utmana destruktiva och begränsande normer. Så, vad kan en biblioteksverksamhet göra för att integrera hbtq-frågor?

T.ex:

  • ha särskilda och tydligt markerade regnbågshyllor
  • fokusera på att köpa in, synliggöra författare som på olika sätt bryter normer för kön, könsuttryck och sexuell läggning
  • i sina boksamtal kan personal utmana normer genom att välja böcker på normkritiska tema, att ställa frågor kring och utmana bilder/stereotyper kring ”manligt och kvinnligt”
  • att bjuda in personer till evenemang som på olika sätt utmanat ”manligt och kvinnligt”
  • ha filmklubbar, spelklubbar, litteraturkvällar på olika teman som berör normer kring kön, könsuttryck och sexuell läggning
  • att neutralisera sitt språk
  • att använda normkritiskt bildmaterial
  • att INTE fråga efter kön när föräldrar ber om boktips till sina barn (fråga efter läsnivå och intressen!)
  • att skapa tydliga, trygga och säkra miljöer

..och hur är det nu…ska vi tänka ”behandla alla lika”…? Eller ”var och en efter sina behov”? Diskussionen fortsätter! Och det viktigaste av allt…att hela tiden synliggöra sig själv. Precis som du gör när du går in i entrèn på statsbiblioteket i Kalmar. Platsen för dagens diskussion.