Tid för summering och tack!

gruppbild av altrantivt luciatåg länsstyrelsens personal

Jul och nyår står för dörren och välbehövlig vila är i ankommande. Men först kan det vara på sin plats med lite summering av året som gått..vad har vi gjort? Vad har vi lagt tid på? Vad har hänt? Vad har funkar bra och mindre bra…? Här kommer således en liten sammanfattning från mig, er sakkunniga, av vad länsstyrelsen försökt bidra med under året!

Så…vad har vi gjort? En himla massa…!

 • Länsstyrelsen har deltagit i Jämlikhetskommissionen, som resulterat i att synliggöra barns ojämlika uppväxtvillkor. Fortsättning följer – spännande! Landstinget drar i frågan.
 • Workshop med maktsalongen för chefer och HR om sexuella trakasserier (kommer även i januari 2019)
 • Utbildning för lärare när det gäller normkritisk Sex och samlevnad.
 • Genusfotografen har gästat länet, både internt och externt för länets kommunikatörer. Alltid SÅÅÅÅ bra!
 • Internt på länsstyrelsen har vi haft Workshop med enheter om hur jämställdhetsmål och verksamhetsuppföljning och en kompetensdag för all personal med MR i fokus. Ni har väl era ”Bonuskamrater” med er?
 • Under två år har vi jobbat med att ta fram ett verktyg som ska göra det enklare att både integrera och kvalitetssäkra jämställdhet i våra uppdrag och arbetsuppgifter för länsstyrelsen. Består att tio kort och en handledning: ”Tänk till gör jämställt!” Korten kommer 2019 – Håll utkik!
 • Vi har försökt skapa ett kommunikationsmaterial kring vårt jämställdhetsarbete så att det också blir synligt vad vi gör. Bästa Jörgen/Magnus och Annika på Infoservice har varit kreativa med att ta fram loggan genderEQ, symboler, infomaterial, fina presentkoppar och inte minst …denna fina sajt!
 • Vi har satt igång en process för att ta fram nulägesanalyser på kommunnivå…Hur ser det faktiskt ut med jämställdheten i vårt län? Kommer under nästföljande år hoppas vi!
 • Vi har haft föreläsningar för föräldrar när det gäller GenusSmart föräldraskap
 • Enheten med sociala hållbarhetsfrågor har varit på kommunturnè för att föra samtal om frågor kring Mänskliga rättigheter, våldsförebyggande arbete, integration
 • Den 8 mars lanserade vi den gemensamma och regionala jämställdhetsstrategin som som ska gälla fram till 2027 och mycket tid och kraft har förstås lagts på att vara ute i länet och presentera strategin och det anslutningssystem som finns kopplat till strategin, i nuläget har vi endast tre kommuner kvar – Bra jobbat alla kommuner! Kanske kan vi fira att alla kommunerna är anslutna nästa år den 8 mars?
 • Vi deltog såklart i prideveckan med avslutande Prideparad. 25 personer med landshövding i täten – så bra!
 • Vi hade besök av jämställdhetsministern som var nyfiken på vårt jämställdhetsarbete
 • Vi samverkar i nätverk och vi har haft 3 hbtq-träffar, 3 skolnätverksträffar, 3 träffar med det övergripande jämställdhetsnätverket samt en hel del träffar med GenusSpanarna som också varit med och arrangerat egna event.
 • Och vi har försökt vara aktiva på sociala medier i syfte att synliggöra frågor om föräldraledighet (ni har väl inte missat reklamfilmen på bio?)  rösträtten, om våldsutsatthet, om villkor för hbtq-personer. Och vi har deltagit i flera nationella kampanjer..Dela på det, Du avgör, Resekurage…

Och mycket…mycket mer!

Några särskilda höjdpunkter då??

Såklart var det intressant att få träffa ministern, få bidra till kompetenshöjning är alltid underbart, få gå i ett härligt glatt gäng under Pride men vad jag främst ser som höjdpunkter..? Det är egentligen alla dessa fantastiska samtal som jag fått delta i..som känns sådär extra varmt i hjärtat…och som stannar kvar. Som är själva anledningen till varför det är så roligt och stimulerande att få jobba med frågorna. Det lilla, de små tingen, det verklighetsnära..

Till exempel…

 • När en jämställdhetsutvecklare utbrister ”Detta har jag drömt om att få göra så länge” . När vi tillsammans kunde få till en dag kring sex och samlevnadsundervisningen.
 • När en lärare som sliter, ganska ensamt på sin skola, om att jobba med inkludering och mot sexuella trakasserier, och som tackar för stöd…
 • När jag får samverka och lyssna på en Queen of Kalmar, som så oförtrutet jobbar för att synliggöra utsatthet för sexuella övergrepp, ojämställdhet och våld.
 • När jag får en högt uppsatt chef tillslut att förstå värdet av att systematiskt arbeta med frågan genom att hen ger tydliga uppdrag till verksamheter!
 • När jag lyssnar till en hbtq+yngling som i en paneldebatt berättar  ”Jag undviker killar i grupp, det bli hotfullt och jag vet att jag inte är trygg. Jag har lärt mig det”. Det går rätt in i hjärtat.

Men ingen sol utan skuggor…och tyvärr nåddes vi med bestörtning av beskedet att Jämställdhetsmyndigheten kommer att läggas ned. Mycket tråkigt och det kommer såklart att få konsekvenser för jämställdhetsarbetet. Myndigheten har under det året den funnits varit ett enormt bra stöd för länsstyrelserna och andra myndigheter. Utan en samordnande funktion som myndigheten fungerat som tar det ännu längre tid och riskerar att landa in i ”någonannanism”.

Under 2019 fortsätter vi med våra nätverksträffar, utskick nyhetsmejl, arbete med statistik och analys, infoträffar, och ett stort jobb internt när det gäller att kvalitetssäkra att MR, barnperspektiv och jämställdhet blir en naturlig del i planering, genomförande och uppföljning…med rådgivning och stöd..och med glada hejarop till alla er ute i ”verkligheten”. Några spännande nyheter kommer – jag lovar! Vi rivstartar i januari med kompetensutveckling kring våldspornografi och med Sveriges ledande expert på normkritik, Lotta Björkman, den 8 mars blir det uppmärksammande av 100-åriga rösträtten, under hösten kommer en digital webbutbildning om jämställdhet…med mera!

Och till sist..ett stort tack till alla er som på olika sätt varit tillsammans med länsstyrelsen i uppdraget om att skapa bättre förutsättningar för jämställdhet. Alla ni som säger ja till möjligheter, tid, engagemang och prio! Vi gör det tillsammans – utan er….ingen verkstad! Alla bidrag, stora som små är viktiga!

God Jul önskar Helen

(hon som i årets variant av lussetåg är tomten längst ner till höger, i snyggaste "hossorna"!)