Januari gick i rasande fart!

symbol utbildning grön bok nationellt jämställdhetsmål

Oj, oj, oj vilken månad. Fullt ös på utbildningsfronten!

Först ut var Maktsalongen – med utbildaren Paloma Halèn Romàn som gav en värdefull påfyllnad av kunskap om vilket ansvar chefer har för att förebygga diskriminering, trakasserier och sexuellt våld på arbetsplatsen. Och dessutom dammade av de klassiska härskarteknikerna och varför det är viktigt att förebygga tystnadskulturer på en arbetsplats. Paloma tog avstamp i ”#metoo – och nu då? För att bedriva ett aktivt, systematiskt  och effektfullt arbete med att förebygga trakasserier så är det nödvändigt att arbetsplatsen har:

  • policydokument som innehåller konkreta målbeskrivningar, förbud mot trakasserier och repressalier, beskrivningar av vad repressalier är, vad trakasserier är, vad sexualbrott är och vad det innebär
  • rutiner och praxis som följer lagstiftningen i Diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen
  • organisation för kunskapsutveckling, ansvariga med expertkunskap, kompetens och erfarenhet, resurser samt beslutsrätt och mandat
  • samverkan med fackliga organisationer

Här kan du läsa mer om Maktsalongens verksamhet:  http://maktsalongen.se/

Här ett glatt gäng från Arbetsförmedlingen, Carina Lindgren, Annika Rååk, Jörgen Persson tillsammans med Paloma och Helen Nilsson/Länsstyrelsen

Nästa på tur var Briljanta tillsammans och Våga välja, Julia Björknert och Alexandra Durne (mer kända som Queens of Kalmar) som föreläste och genomförde workshop för både skolpersonal och vårdnadshavare omkring samband mellan våldspornografi och sexuellt våld. Visste du t.ex. att medelåldern för pojkar att aktivt söka våldsporr är i Sverige 12 år? Visste du att det finns tydliga samband mellan ett intensivt konsumerande av våldsporr och att utöva sexuellt våld? Vet du vad begrepp som ”gaging”, ”bjweek” och ”gonzasex” står för? Hur pratar vi med våra ungdomar om vad de ser på nätet, framförallt när det gäller våldsporr? Våldspyramiden – har vi koll på den? Hur kan vi lyfta in samtal om pornografins skildring av sex i sexualundervisningen? I vår roll som mentor/klasslärare/coach? Julias och Alexandra gav en värdefull kunskapsbakgrund men också tips och trix. I workshopdelen tillsammans med skolpersonal skapades en gemensam lektionsbank på temat ”pornografi kopplat till samtycke, sexuellt våld, sociala medier och populärkultur, kön och könsuttryck”. Julia och Alexandra avslutade med uppmaningen ”Det viktigaste är att VÅGA och FAKTISKT prata om de här frågorna, det handlar mindre om rätt eller fel sätt”

Sist ut i januari (men absolut inte minst…) var Sveriges ledande expert på normkritik, Lotta Björkman. En heldag på temat Normkritik i praktiken för personal inom förskola och skola. Lotta med sin fantastiskt engagerande och karismatiska stil resonerade, problematiserade och gav konkreta svar på VAD? HUR? och VARFÖR? Om ”the danger of a single story” d.v.s om problemet med monokulturer, om begränsande normer och möjlighetsgörande normer, om mikrohandlingar och minoritetsstress och om ”toleransbegreppet”.

”Själva poängen med normkritik handlar inte så mycket om vad man lär sig, utan att se vad man inte lär sig annars – alla osynliga gränser som vi annars inte ser blir tydliga – typ att bli seende”                                              (Niklas 15 år)

 

…prova att lägga armarna i kors på tvärtomsättet och du förstår att det innebär en aktiv insats för att utmana ”vanans makt”. För om du gör som du alltid gjort, så kommer det att bli som det alltid varit.