Men Karl-Johan, varför gör du detta…

man som föreläser

…du ställer ju bara till det! Det var rubriken på gymnasieläraren Kar-Johan Arnèrs presentation om hur han integrerar jämställdhet i sin undervisning. Karl-Johan var inbjuden till att prata vid en nätverksträff den 12 april för länets pedagoger och chefer inom förskola och skola. Karl-Johan är lärare på gymnasiet, Stagneliusskolan i Kalmar och har bestämt sig […]

Om vi inte har jämställdhet

Agenda 2030 mål fem jämsätlldhetssymbol

…så har vi inte heller hållbarhet! Landshövding tillsammans med länsstyrelsens hållbarhetsstrateg Mathilda Johnsson bjöd den 11 april in chefer, politiker och strategier i länets kommuner till strategiska samtal om målen i Agenda 2030.  Jämlikhet och jämställdhet är båda perspektiv som så att säga ”skär igenom” i alla Agenda 2030. Har vi inte kunskap om könsmönster, […]