Om vi inte har jämställdhet

Agenda 2030 mål fem jämsätlldhetssymbol

…så har vi inte heller hållbarhet!

Landshövding tillsammans med länsstyrelsens hållbarhetsstrateg Mathilda Johnsson bjöd den 11 april in chefer, politiker och strategier i länets kommuner till strategiska samtal om målen i Agenda 2030.  Jämlikhet och jämställdhet är båda perspektiv som så att säga ”skär igenom” i alla Agenda 2030. Har vi inte kunskap om könsmönster, maktfrågor  och normer som påverkar vårt sätt att att hantera miljöfrågor så är det svårt att identifiera åtgärder och insatser.

Nöjd hållbarhetsstrateg och landshövding, Martina Almqvist, chef för enheten för social hållbarhet på station 4: Utbildning för alla, Jämställdhet, Fredliga och inkluderande samhällen samt Ökad jämlikhet