När vi möts

collage av ord mindmap på tavla

då händer något!

Ibland klagar vi över att vi jämt bara springer på en massa möten, i tid och otid. Med ibland kanske oklara syften och mål.

– Jag hinner inte, jag måste vara någon annanstans, jag måste FAKTISKT prioritera..

Men att mötas, kan det inte vara målet i sig? Att stanna upp och vara i nuet? Att stanna upp och vara I en fråga, att lyssna på någon annans kloka idèer – vilken fantastisk möjlighet att utmanas och utvecklas! Tänk att just jag får förmånen att få ”se” någon annans tankar. Många nätverksmöten har vi…många frågor att mötas kring och just idag hade jag förmånen att få träffa ett gäng kloka och kompetenta ”jämställdhetsintegreringsmänniskor” i vårt län. Ett nätverk som består av en bredd olika funktioner från länets förbund, kommuner och myndigheter som alla på olika sätt arbetar med jämställdhet. Utifrån väldigt olika förutsättningar och med olika villkor men det som förenar oss är just uppdraget om jämställdhet i offentlig förvaltning. Mycket förberedelse krävs för att skapa ett bra forum, som i detta fallet var en nätverksträff, men det som jag alltid slås av under och efter ett sådant möte är – underbar energi som jag får av andra människors kunskap, kompetens och klurighet. Vi är så olika och det är så härligt, vi har så mycket att ge, byta och få! Just idag fick vi, förutom att lyssna till hur frågan om Porr och Mäns våld mot kvinnor engagerar oss, även förmånen att få lyssna på Campus Västervik som på olika sätt arbetar med jämställdhetsintegrering och normmedvetenhet kring till exempel när det gäller studieval och rekrytering.

Tack för er tid idag, nätverket! Och vi ses i höst!/Helen