När vi möts

collage av ord mindmap på tavla

då händer något! Ibland klagar vi över att vi jämt bara springer på en massa möten, i tid och otid. Med ibland kanske oklara syften och mål. – Jag hinner inte, jag måste vara någon annanstans, jag måste FAKTISKT prioritera.. Men att mötas, kan det inte vara målet i sig? Att stanna upp och vara […]