Integrering pågår!

symbol för genderEQ färgglada kugghjul

Tänk till, Gör jämställt på länsstyrelsen i Kalmar län!

Hur går vi från att ”BEAKTA” jämställdhet till att ”GÖRA” jämställdhet?

Det var frågan vi ställde oss när vi började fundera över hur vi i högre grad skulle få med jämställdhet i det vi gör på jobbet. Länsstyrelsens uppdrag är många och av väldigt olika karaktär så vi började helt enkelt med att fundera över ”Vad gör vi på jobbet mellan 8-17?” Då landade vi in i olika typer av arbetsuppgifter som fick bli vägledande för hur vi skulle få in jämställdhet…vi håller i utbildningar, vi har möten, vi tar beslut, vi sysslar med produktion av texter och bilder, yttrar oss i olika frågor och så vidare…

Resultatet? Tio teman och tio kort!

  1. Självreflektion
  2. Bemötande
  3. Möte
  4. Språk
  5. Bilder
  6. Arrangemang, utbilding, event
  7. Yttrande
  8. Bidrag
  9. Beslut
  10. Uppföljning

Varje kort innehåller en målformulering, kopplingar till nationella delmål (som är i fokus för att arbeta med jämställdhetsintegrering) och några punkter som jag som medarbetare behöver uppfylla för att nå jämställdhet.

Nu är det upp till oss alla på länsstyrelsen att börja använda korten! Som ett diskussionsunderlag tillsammans med kolleger på t.ex. enhetsmöten, som ett sätt att spegla en kollega, ett sätt att utmana sig själv, att få igång diskussionerna och att få igång ett ”GÖRANDE”.

För du vet väl att…Förändring börjar alltid hos dig själv!

 

Är du intresserad av att veta mer? Kanske göra något liknande i din verksamhet? Hör av dig till mig!

helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se