Integrering pågår!

symbol för genderEQ färgglada kugghjul

Tänk till, Gör jämställt på länsstyrelsen i Kalmar län! Hur går vi från att ”BEAKTA” jämställdhet till att ”GÖRA” jämställdhet? Det var frågan vi ställde oss när vi började fundera över hur vi i högre grad skulle få med jämställdhet i det vi gör på jobbet. Länsstyrelsens uppdrag är många och av väldigt olika karaktär […]