Gör en eld – men brinn inte upp!

illustration transsymbol

Det var huvudbudskapet från forskare Marie Eriksson, Linnèuniversitetet, som höll brandtal på länets första jämställdhetsdag i augusti 2021. Se det här!

https://www.youtube.com/watch?v=el5hkWwthnw
Marie Eriksson, forskare Socialt arbete, Linnèuniversitetet
 • Om det universella våldet som aldrig pausar.
 • Om den viktiga strategens roll i att vara ett stöd för arbetet och vara den som inspirerar, engagerar och manar verksamheter framåt, utan att för den skull betala med sin egen hälsa.
 • Om att det är lätt att brinna upp…

 

När året börjar närma sig sitt slut så är det också en tid för reflektion och eftertanke kring det år som gått. Vad har vi gjort i våra olika uppdrag? Hur har arbetet gått och vad kan vi se för resultat?

Utmaningen med arbetet med jämställdhetsintegrering är att det kan vara svårt att se effekt i närtid.  Många insatser genomförs men det är först om några år som effekten börjar skönjas och vi kan mäta resultatet. Ni vet..Rom byggdes inte på ett år. Arbetet med jämställdhet, som är en hård struktur (kan vi snälla sluta prata om mjuk fråga?) kräver ett strategiskt, envist och strukturerat arbete.

Vad tar vi med oss från året som gått?

 • Det går utmärkt att hålla digitala nätverksträffar men det ställer högre krav på både teknik och metod
 • Corona har bidragit till att förstärka behovet av att arbeta med jämställdhet, synliggöra villkor för män/kvinnor, pojkar och flickor på en övergripande strukturell nivå
 • Corona har förstärkt skillnader i villkor när det gäller, hälsa, utveckling, tillgång till digitala plattformer, våldsutsatthet, utövande av våld, trakasserier på nätet
 • Arbetet med jämställdhetsintegrering stärks av att en verksamhet systematiskt, strategiskt och kommunövergripande börjar arbeta våldsförebyggande. Könsbaserat våld – en av våra viktiga jämställdhetsutmaningar. Men det kan vara svårt att göra den kopplingen.
 • Behovet av stöd är stort när det gäller jämställdhetsintegrering, men tiden och resurser är begränsade
 • Behovet av goda exempel är stort men det är en utmaning att få tid för utvecklingsfrågor generellt

…och mycket mer, MEN nu ser vi fram emot en välförtjänt paus. Eller är jämställdhetsarbetaren någonsin ledig? Vi brukar säga att när väl kunskap om könsmaktsordning och genus sitter som glasögon på näsan så bär man sig med detta jämt. Oavsett om det handlar om julplanering, disken, vinterdäcken eller barnens gympakass eller om det handlar om lite mer övergripande och större frågor kring att söka metoder och verktyg i arbetet med strukturer. Genusspaningar och reflektioner kring jämställdhet kommer i ett ständigt flöde.

Hur eller hur, kanske finns det en stund för återhämtning och vila för att när året är nytt ta nya tag? Vad har vi att vänta 2022?

 • Självklart blir det en ny jämställdhetsdag – boka in den redan nu! 2022, 26 augusti, kl 8.30-12.30. På temat ekonomisk jämställdhet (eller ojämställdhet):
 • Det blir event runt den 8 mars, såklart! Den ojämställda stressen. Och en jämställdhetsfestival med Queens of Kalmar i mars. Det blir också fler poddavsnitt ”Ljus på kvinnor”
 • Vi hoppas att vi kan fortsätta sprida baskunskap med vår digitala basutbildning och våra månadsvisa nyhetsbrev. Du sprider dem väl?
 • Vi hoppas på en satsning på Ett jämställt näringsliv under 2022-23. Mer om det längre fram! Spännande minsann!
 • Vi ser fram emot ett stärkt barnrättsarbete med tydligare och bättre jämställdhetsanalyser. För barn är ju också tjejer, killar och icke-binära.
 • Vi fortsätter att hitta former för perspektivtrivsel och umgänge även om det kan vara utmanande! Hur får vi till synnergieffekter av att samverka mellan olika tvärsektoriella uppdrag? Utan att för den saken skull tappa fart i varje sakområde – Det är julnöten som du kan klura på!
 • Vi är också nyfikna på vad den nya utredningen kring könstillhörighetslagen kommer att ge för förslag på ändringar, och vad den betyder för arbetet med jämställdhetsintegrering.
 • Vi hoppas på mer utrymme och bättre förutsättningar för alla viktiga strateger inom social hållbarhet så att de kan fortsätta bidra till utveckling i dessa livsnödvändiga frågor om kvalitet för alla oavsett kön!

En synnerligen GOD Jul tillönskas Eder alla! Tack för gott arbete alla ni som bidrar till att förändra världen till det bättre! På återhörande i januari 2022!

foto av kvinna