Det ojämställda är det normala

symbol för kvinna och man ihop

Med dessa ord öppnade Anna Giotas Sandqvist, Ordförande Sveriges kvinnolobby, sitt föredrag på länets första jämställdhetsdag den 26 augusti.  Det ojämställda är så vanligt att vi många gånger inte reflekterar över det, det ojämställda blir det som sitter i väggen, och som ständigt reproduceras. Kvinnolobbyns ordförande fortsatte med de tre S som behövs i allt effektfullt arbete med jämställdhetsintegrering. Styrning, Stöd och Störande. För det var just det som var temat under länets första jämställdhetsdag som arrangerades av Länsstyrelsen Kalmar län, Region Kalmar län, Kommunförbundet Kalmar samt Mörbylånga och Kalmar kommun.

Dagen hade två syften;

  • Att lyfta värdet av att det nu är dags att kraftsamla i länet kring arbetet med jämställdhetsintegrering, för ett jämställt Kalmar län
  • Att hylla och synliggöra en av de viktiga förgrundsgestalter som i sin strategfunktion har bidragit till en positiv utveckling, länets egna ”strategernas strateg”, Ann Boman. Utan dessa strateger på nationell, regional och kommunal nivå så blir det varken styrning, stöd eller störning i arbetet.

En av Sveriges främste inom ämnet, Gertrud Åström, följde i Sandqvists spår genom att koppla arbetet med jämställdhetsintegrering till en fysisk plats där mycket av det strategiska arbetet med integrering hade sin linda på 1990-talet, Drottninggatan 6. En plats hon delade med Ann Bóman och var födelseplats åt både strategier, utredningar och politiska mål. Gertrud avslutade sin föreläsning med ”Mycket har hänt, men mycket består…”

Vi fick en hälsning av jämställdhetsministern Märta Stenvide som lyfte ”våldet, pengarna och integreringen” som centrala prioriteringar i regeringens arbete med jämställdhet. Hon uppmanade oss att det nu var dags att vässa arbetet med jämställdhet och att det behövs fler som Ann Boman – fler som kämpar, inspirerar, leder och ger handfasta verktyg.

Vill män ha jämställdhet? Ja. I teorin. Men om det innebär att ge ifrån sig makt, privilegier…njae. Kanske till och med nej…Det är slutsatsen från Tomas Wetterberg som resonerande i sitt brandtal om männens plats (eller oplats) i jämställdhetsarbetet. Helt rimlig fråga, särskilt med tanke på att 10 personer av 120 deltagarna var …män.

Brinn inte upp – gör en eld istället! Och håll den kontrollerad. Det var genusforskaren Marie Eriksson, Linnèuniversitetet, färgstarka och direkta uppmaning i sitt brandtal. Vi blir upprörda och förskräckta forskningen är viktig – vi måste synliggöra hur det faktiskt ser ut, men använda det till mod för förändring. Fem kvinnor i veckan blir offer för mäns våld mot kvinnor – förskräckelsen över det är lika stort som över Jack the Ripper på 1800-talet. Det är nu vi måste agera!

Den ekonomiska ojämställdheten består. Och ökar. Det var nationalekonomen Agneta Starks slutsats i sitt brandtal över vad som hänt (eller rättare sagt INTE hänt) på 25 år med skattepolitik och strävan efter jämställd ekonomi. Kvinnor har fortfarande, trots individuella insatser för att öka sin disponibla inkomst genom att vara mindre föräldraledig, arbeta heltid, utbilda sig, utvecklas karriärmässigt, fortfarande mycket lägre disponibel inkomst än män har. Strukturer gör att män inte behöver kampanjer, strategier eller insatser. Nä, det har bara ”blivit såhär”! Inte minst har pandemin synliggjort dessa begränsande strukturer. ”Det är tröttsamt med pladret- nu är det dags att agera”

En lång lista från Kvinnolobbyn. Clara Berglund, Sveriges kvinnolobby började med ”Vi kan tro att Sverige är världens mest jämställda land. Men Sverige har backat i utveckling och får underkänt i 13 av 16 artiklar”. Det visar FN:s och Kvinnolobbyns granskning av hur Sverige uppfyller kvinnokonventionen. Behövs verkligen en kvinnorörelse här? JA. Reformerna som genomfördes på 60- och 70-talet har avstannat. Rapporten synliggör bland annat:

  • Lågutbildade kvinnors livslängd SJUNKER
  • Inkomstskillnaderna har inte minskat på 25 år.
  • Kvinnor har 31 % lägre pension än män.
  • Kvinnor är sjukskrivna dubbelt så mkt som män.
  • I princip straffrihet för vålds- och sexualbrott. (5 % av anmälda våldtäkter leder till fällande dom.
  • 47 % av unga män instämmer helt eller delvis i att män är bättre politiska ledare än kvinnor.
  • Frågan om mäns våld mot kvinnor kan inte lyftas seriöst utan att tala om pornografi och våldet som finns i detta.

Sveriges kvinnolobby har tagit fram 10 punkter för jämställdhet. Läs dem här! https://sverigeskvinnolobby.se/kvinnor-i-sverige-2021/

Vad gör Jämställdhetsmyndigheten? Helena Spets gav svar på vad myndigheten bidrar med för att både ge stöd och styrning till regionala och lokala aktörer. ”Vi måste lägga det regionala pusslet” Vem förväntas göra vad och med vilka medel, mål och verktyg?”

…och vad gör SKR? Magnus Jacobson om nödvändigheten att täppa till glappet mellan det nuvarande läget och det önskade läget! Uppdraget är enkelt och svårt – beköna styr-, och ledningssystem – mäta och följa upp. Ann Bomans JämStödspraktika hjälper oss fortfarande!

Du hittar den här: https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/02/JamStods-Praktika.pdf

Inspiration till tusen! Tips om faktiskt görande kom från strategen Linda Gustavsson i Umeå. Jämställdhetsutskott, strategier, planer, förankring, konkreta förändringar. Det går!

http://The gendered landscape (optional Swedish subtitles) – YouTube

Och Jämställdhetsintegrering anno 2021 – vad innebär det? Det innebär hållbarhet, intersektionell analys, aktivism – action. Frida Hasselgren från stiftelsen MakEqual har svaren! The purpule pill, Respektrappa, Fatta Man.

Kika mer här:https://makeequal.se/

Dagen avslutades med tankar framåt från kommunalråd Liselotte Ross och Matilda Wärenfalk i Kalmar respektive Mörbylånga kommun – ”Vi har pendlat mellan hopp och förtvivlan, mellan stolthet över vad som görs och erkännande över det som vi har kvar att göra- det är tydligt att vi behöver bli fler som driver arbetet framåt och med starkare kraft”

Och här kommer en hälsning från arbetsgruppen bakom årets Jämställdhetsdag – Vi ses nästa år den 26 augusti. Boka in den redan nu! Har du önskemål om innehåll? Kontakta helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se

en grupp kvinnor som sitter på kuber med Agenda 2030 mål
Arbetsgruppen: Ann-Sofie Lagercrantz, Katarina Johansson Storm, Helen Nilsson, Claudia Kjellstrand, Linn Bergsten Ahrens, Lotta Wahlmino (saknas på bilden Carolina Lenesdotter)

Och tills vi ses igen, varför inte genomföra Basutbildning jämställdhetsintegrering? https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/samhalle/social-hallbarhet/jamstalldhet/basutbildning-jamstalldhetsintegrering.html