Barnrätt+Jämställdhet=Sant

två barn som gungar

Ja visst är det sant! Barn är enligt barnkonventionen alla människor under 18 år. Men det är först när vi synliggör kön som det blir tydligt att tjejer och killar och icke-binära lever under delvis skilda villkor, och till viss del har olika behov. Och när vi synliggör hur kön samverkar med andra maktordningar fördjupar […]