Välkommen jämställdhetsministern!

två personer som håller om varandra

En gråmulen novemberdag hade vi på länsstyrelsen äran att få presentera vårt jämställdhetsarbete i länet för ”vår” jämställdhetsminister. Ja, hon är ju faktiskt vår. Kalmarbördig som hon är, Lena Hallengren. Lena och representanter från departementet tillsammans med landshövding Thomas Carlzon, länsråd Malin Almqvist, Martina Almqvist och Eva Brynolf samt undertecknad diskuterade olika jämställdhetsfrågor kopplat till hur det ser ut i länet, både hos kommuner, hos myndigheter och såklart även på länsstyrelsen när det gäller att systematisera ett arbete med jämställdhet. Vilka är utmaningarna generellt? Hur funkar anslutningssystemet? Hur har vi tagit fram strategin och hur arbetar vi? På vilket sätt blir det interna också ett externt arbete med jämställdhet. hur går vi vidare med #metoo? Hur får vi till ett verkningsfullt våldsförebyggande arbete som är likvärdigt i hela länet? Skyddat boende? Kvinnojourer? Hur når vi förskola och skola? Har vi goda exempel?

Många frågor och några svar!

Tack Lena Hallengren mfl för visat intresse!