Transinkludering – hur?

illustration transsymbol

Under prideveckan, den 1 sept, höll Ann-Christine Ruuth en inspirerande föreläsning om hur vi alla kan skapa bättre förutsättningar för en inkluderande arbetsplats. En arbetsplats som är trygg, fri från trakasserier och diskriminering.

Vad kan du göra?

  1. Börja med att fundera över vilken kunskap du har om hbtqi-frågor! Funder över vilken inställning du har till hbtqi-personer. Det kanske behövs utbildning?
  2.  Se över verksamhetens policy när det gäller jämställdhet, jämlikhet och värdegrundsfrågor. Var står ledning/chef/medarbetare i frågan?
  3.  Se över verksamhetens kommunikation, språk, kultur och miljö. Använd inkluderande verktyg! Se över t.ex. toaletter, enkäter, gruppindelningar, ord
  4.  Var en god medarbetare och agera alltid mot kränkande och stereotypa uttalande, handlingar och skämt!

Att få vara som en är, är en mänsklig rättighet; även på jobbet. Och glöm inte…..”Var dig själv. Alla andra är redan upptagna” (Oscar Wilde)

 

Vill du läsa mer om Ann-Christine Ruuths föreläsningar?  https://acruuth.se/

Vill du ha checklista? Tips på material?

kontakta mig helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se