Priser, priser och priser

Foto av en kvinna som tar emot ett pris

I hård konkurrens vann Svenska Fotbollförbundet det Svenska Jämställdhetspriset 2024. De prisas för att, tillsammans med damlandslaget, ha tagit stora steg för att fotbollssverige ska bli mer jämställt. De övriga finalisterna var:

  • Almi Värmland
  • Byggnads
  • Södersjukhuset
  • Trivector Traffic

Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som årligen delas ut i samband med Sveriges största jämställdhetskonferens Forum Jämställdhet. Priset delades ut av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag och togs emot av Caroline Waldheim, chef hållbarhet och samhälle, Svenska Fotbollförbundet. Så här säger Caroline (som har rötter i Kalmar län, född och uppvuxen i Rockneby)

– Vi har de senaste åren tagit oss an jämställdhetsutmaningen på ett mer strategiskt sätt där damlandslagets framgångar har inspirerat och lika villkor för dam- och herrlandslagen varit en viktig milstolpe. Men framför allt omfattar vårt jämställdhetsarbete hela fotbollsrörelsen på alla nivåer i alla delar.

Ordförande för Svenska Jämställdhetsprisets jury är Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnoorganisationer:- Att få flickor i rörelse, att ge dom rättvisa och jämställda villkor och en meningsfull fritid är viktigt, både för flickorna men också för samhället i stort. Svenska Fotbollförbundets jämställdhetsarbete de senaste åren har möjliggjort att fler flickor kan spela fotboll. Jag vill särskilt framhålla det svenska damlandslaget och deras insatser – de är en förebild för flickor och pojkar runt om i Sverige.

Men det har också delats ut priser i Kalmar län!

Årets kommunpriser i Kalmar kommun har delats ut inom kategorierna integration, jämställdhet, tillgänglighet och landsbygdsutveckling. Pristagarna inom respektive kategori tilldelades ett diplom samt en prissumma på 15 000 kronor

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari delades priserna ut. Kriterierna för att kunna tilldelas ett pris är att man som företag, förening eller enskild individ har eller har haft specifik betydelse för tillgänglighet, jämställdhet, integration eller landsbygd. Dessutom delades kommunens interna jämställdhetspris ut, i år gick det till barn och utbildningsförvaltningen för deras långsiktiga och hållbara arbete med en organisation för jämställdhetsutvecklare inom förvaltningen.

Det externa jämställdhetspriset delades på två verksamheter, Scenkonst Kalmar och områdespolischef Carl Johan Willinder
Så här låter motiveringarna:

”Scenkonst Kalmar – en del av Riksteatern startade 2005 och har sedan dess arbetat aktivt med jämställdhet, men också med jämlikhet i alla avseenden. Organisationen blandar alla åldrar, kön och sexuella läggningar. Man lägger stor vikt vid de som får stå på scenen. Noggrant utifrån ett demokratiperspektiv bestäms vad som visas och att ensemblen även består av kvinnor och flickor, inte bara män. Scenkonst Kalmars föreställningar fokuserar på teman som rör allas lika värde. Robert Fux och Genusfotografen är bara några namn som stått på scen. Arbetet har bedrivits med stor förståelse för att jämställdhet är grundläggande för allas lika värde.”

två personer som tar emot ett pris
Elisabeth Edberg Karlsson och Alva Liljeqvist

Elisabeth Edberg Karlsson och Alva Liljeqvist tog emot priset för Scenkonst Kalmars räkning. Carl-Johan Willinder fick priset för sitt arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

”Under 2020 började många hotell larma till polisen om pågående prostitution. Området har tidigare fått mycket lite uppmärksamhet – Carl-Johan Willinder lade märke till detta. Han ansåg att det var på tiden att börja titta på problematiken och började jobba aktivt med frågan. Under 2022 öppnades en möjlighet till en ny arbetsfunktion vilket medförde ett stort fokus på problematiken prostitution. Arbetet har bidragit till att lagföra fler män som utnyttjar extremt utsatta personer samt att kvinnor som befinner sig i denna situation fått hjälp.”

I Kalmarsunds gymnasieförbund har det också delats ut jämställdhetspriser. Ordförande Anna Thore, tillsammans med jämställdhetsnätverkets samordnare Therese Ämtvall, överraskade  årets jämställdhetspristagare 2023, lärarna Beatrice Gustavsson och Martin Zetterbjörk.  De får priset för att de har ett jämlikt bemötande av sina elever, oavsett könsidentitet.

Grattis!