Pris till poddserien Ljus på kvinnor!

två personer som är glada och gör v-tecknet

Idag har Kalmar kommun delat ut sina jämställdhet-, integration,- och tillgänglighetspris. Det externa jämställdhetspriset gick till poddserien Ljus på kvinnor. Poddserien belyser historiska kvinnor med kopplingar till Kalmar län, som alla levde under 1800- och 1900-talet. Gemensamt för alla tio är att de på något sätt tog plats i det offentliga rummet, bidrog till samhällsutvecklingen och utmanade sin samtidssyn och dess förväntningar på hur man skulle vara som kvinna. De har också allihop fått varsitt avsnitt i Poddserien Ljus på kvinnor, i Kalmar läns museums Podcast Museimagasinet.

Kvinnor i historien, för att de förtjänar ljus och uppmärksamhet. För att de gick före i ett arbete med att skapa jämställda villkor. Detta är de kvinnor som fått ljus:

Cecilia Fryxell 1806-1883 Lärarinna

Emmy Rappe 1835–1896 Sjuksköterska

Elsa Gustavsson 1887–1959 Lärarinna och liberal politiker

Johanna Charlotta Hemmingsdotter 1850–1923 Hustru till agitator och socialist

Kata Dahlström 1858–1923 Socialdemokrat Politisk agitator

Margit Friberg 1904–1997 Författare

Tekla Torbrink 1901–1994 Barnavårdsarbetare, riksdagspolitiker

Skogs-Sara 1842–1929 Fattighjon

Bertha Wellin 1870–1951 Sjuksköterska och högerpolitiker

Ellen Key 1849-1926 Lärarinna och författare

Poddserien Ljus på kvinnor är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen Kalmar län och Kalmar läns museum som startade under #demokratiåret2021. Du hittar poddserien här: https://poddtoppen.se/podcast/1520443623/museimagasinet/ljus-pa-kvinnor-nutid

I det elfte och sista avsnittet i podcastserien fokuserar vi på starka kvinnor av idag. Vad har hänt under de här 100 åren? Kvinnor från alla politiska partier erbjöds att delta. Några svarade på våra frågor via mail och några kom till studion och pratade med oss. Genushistoriker Marie Eriksson från Linnéuniversitetet medverkar genom att analysera kvinnornas berättelser utifrån ett forskningsperspektiv.

Glada mottagare av priset är Pia-Lena Björnlund, Kalmar länsmuseum och Helen Nilsson länsstyrelsen Kalmar län. Men många har varit involverade i att skapa poddserien.

personer som tar emot ett pris

Pia-Lena Björnlund, Kalmar läns museum

Helen Nilsson, Länsstyrelsen Kalmar län

Annette Kronlund, Kalmar läns museum

Gabriella Johansson, Kalmar läns museum

Tina Lindström, Kalmar läns museum

Helen Andersson, Kalmar läns museum

Helen Eklund, Kalmar läns museum

Agnes Mitsialos, Länsstyrelsen Kalmar län

Lill Thunberg, Länsstyrelsen Kalmar län

Maria Wiel, Ölandsbladet

Peter Danielsson, Hembygdskonsulent Kalmar län

I avsnitt 11 hörs även:

Helen Nilsson, Länsstyrelsen Kalmar län

Marie Eriksson, Linneuniversitetet Växjö

Lena Hallengren, fd jämställdhetsminister och socialminister

Anna Lööf Hedh, fd EU-parlamentariker

Liselotte Ross, V

Emmy Ahlstedt, C

Malin Sjölander, M

Så här lyder motiveringen:

Ljus på kvinnor – Länsstyrelsen Kalmar och Kalmar länsmuseum hyllar och påvisar vikten av att lyfta de kvinnor som gått före oss i jämställdhetsarbetet. Kvinnorna som lyfts upp i podden har genom historien kämpat för rätten till att få rösta, rätten att få ta plats och rätten till ett demokratiskt samhälle. Ljus på kvinnor handlar om att sätta ljus på dem för att de förtjänar det och för att historien är en del av vår demokrati. Arbetet har drivits med stor nyfikenhet och att ta del av kvinnors historia före oss är viktigt.

Vill du veta mer om de andra priserna och motiveringarna – gå in på Kalmar kommuns hemsida.

Tillgänglighetspriset: Studieförbundet vuxenskolan och Stadsmissionen

Integrationspriset: FBC Kalmar

Interna jämställdhetspriset: Serviceförvaltningen Kalmar kommun

bilderna visar personer som tar emot pris