Över 100!

illustration toalettsymbol

…har gått länsstyrelsens basutbildning i jämställdhetsintegrering! Wohoo!

För nästan exakt ett år sedan (aug 2019) samlades Magnus, Martina, Jörgen, Marcus, Helen och Carolina för att spela in några filmer på temat ”Basutbildning Jämställdhetsintegrering”. Resultatet blev en grundläggande basutbildning på åtta kapitel på temat Jämställdhet. Allt du behöver veta för att sätta igång ett utvecklingsarbete med jämställdhetsintegrering. Nåja..det finns massor mer som behövs men ambitionen med filmerna var i alla falla att samla det mest nödvändiga. Den 19 november 2019, på självaste Internationella mansdagen, lanserades utbildningen och redan är vi uppe i över 100 deltagare. Alltså deltagare som genomfört utbildningen och som dessutom skickat in sina personuppgifter till länsstyrelsen i Kalmar län. Det betyder ju att kanske är det betydligt fler som faktiskt har skaffat sig en baskunskap om jämställdhetsintegrering. I november är det dags att göra en sammanställning av hur många som deltagit, antal män/kvinnor (jo det är av betydelse) samt vilka verksamheter som finns representerade.

 

I basutbildningen får du t.ex.

-kunskap om normer för kön, sexualitet och könsidentitet och hur det samspelar med normer kring jämställdhet

-skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet, definition av genus

-hur det ser ut i Sverige och i världen när det gäller jämställdhet

-en liten historisk tillbakablik

-om styrning och de mål vi har för jämsätlldhetsarbetet

-hur ett utvecklingsarbete med jämställdhetsintegrering går till

-lite om makt och motstånd, härskartekniker och främjartekniker

-metoder och verktyg som kan vara bra att ha

 

Vad hjälper då en basutbildning när det gäller att uppnå det jämställdhetspolitiska målet Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.  

Inte nåt!

Om den inte används förstås så att den resulterar i kompetent handling! All form av kunnande måste göras om till kompetens och aktivt agerande för att ge resultat som kan mätas i förhållande till uppsatta mål. Att ha kunskap om sakfrågan jämställdhet är en förutsättning för ett utvecklingsarbete men det räcker inte. Kunskap i sig är ingen garant för handlingar som ligger inom ramen för att nå uppsatta effektmål. Ingen blir gladare av att vi går omkring och ÄR jämställda. Vi måste GÖRA jämställdhet! Då först kommer vi att nå jämställdhetsmål.

Men! Så!

Gå den du också! Se till att din chef går den. Se till att hela din arbetsgrupp går den. Och sedan? Gör en plan för hur kunskapen som du får av basutbildningen kan omsättas i praktik. I ren handling. I GÖRANDE. I nya rutiner kanske? I ett nytt sätt att agera kring bemötande? I nya former för beslutshantering där kön är en aspekt i hela beslutskedjan? I analyser?

Basutbildningen finner du här: Basutbildning Jämställdhetsintegrering

Gå den du med! Uppmana din chef och dina kolleger att gå den! Sprid den!

Basutbildningen är ett samarbete mellan Region Kalmar län och gjorde filmen var Infoservice och Walkinmedia i Kalmar län och skådisarna – ja de känner ni nog igen från teaterscener i Kalmar, Magnus Kviske och Martina Sundèn. Manus står Helen Nilsson, lst Kalmar, Carolina Lenesdotter Region Kalmar, Agnes Mitsialos lst Kalmar och Pontus Almqvist, Kalmar kommun för. Länsstyrelsens arbetsgrupp och en expertgrupp bestående av myndighetspersoner, experter och sakkunniga inom jämställdhet har varit behjälpliga i processen.

 

Har du frågor? Kontakta mig; helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se