Nygammal strategi – wohoo!

symbol för genderEQ färgglada kugghjul

2017 lanserades, med buller och brak, på residenset, en ny länsgemensam strategi för arbetet med jämställdhetsintegrering i Kalmar län – Ett jämställt Kalmar län 2027-27. Detta var ett regeringsuppdrag som varje länsstyrelse fick, att ta fram nya länsstrategier. Tanken var att skynda på och regionalisera arbetet med jämställdhet. Strategin blev tioårig, för att matcha uppdraget med tioårig strategi och handlingsplan inom uppdraget om Mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett av de sex jämställdhetspolitiska delmålen som Sverige har sedan 2010.

2023 fick länsstyrelserna uppdrag att ta fram nya strategier eller att revidera dem. Vi i Kalmar län bestämde oss för att utgår från samma mål som i den gamla, det vill säga de jämställdhetspolitiska nationella delmålen men att för tydliga strategin med utvalda fokusområden som matchar de särskilda utmaningar vi har just i vårt län.

NU ÄR DEN NYA STRATEGIN PÅ PLATS!

Strategin innehåller:

  • En vision ”Ett jämställt Kalmar län”
  • Ett övergripande mål ”Män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”
  • Delmål: Makt och inflytande, Ekonomisk jämställdhet, Jämställda utbildningsval och utveckling, Hem och omsorgsarbete, Jämställd hälsa, Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
  • Utpekade fokusområden: 1. Ekonomisk jämställdhet och jämställd arbetsmarknad, 2. Jämställd och jämlik civil beredskap, 3. Utlandsfödda kvinnors etablering på arbetsmarknad, 4. Jämställd hälsa och 5. Bekämpa och förebygga män och pojkars våld mot kvinnor och flickor
  • Uppdaterad lägesbild med regional statistik
  • Särskilt utpekade regionala utmaningar för Kalmar län
  • Förslag på handlingsplan för varje fokusområde
  • Verktygslåda med tips, nyckeltal, begrepp, checklistor och kopplingar till andra mål
  • En historisk tillbakablick över perioden 2017-23. Vad har vi gjort? Vad gör länsstyrelsen?
  • Strategi och handlingsplan Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Och nu då? Nu sätter vi igång och arbetar efter strategin ju!

Vill du veta mer? Häng med på informationsträffar, 22 april, 8 maj, 21 maj. Du hittar mer info här: https://www.ettjamstalltkalmarlan.nu/kalenderhandelser/

Många verksamheter i Kalmar län har tagit ett aktivt ställningstagande genom att ställa sig bakom strategin, och därmed vara med i arbetet på ett systematiskt sätt. Men vi vill bli fler! Anslut din verksamhet också. Då får ni stöd och hjälp.

Och du kan alltid höra av dig till mig såklart!

Mvh Helen Nilsson sakkunnig jämställdhet, Länsstyrelsen Kalmar län

en bild av framsidan på strategin