Ny podcast sätter ljus på historiska kvinnor i länet

collage med historiska kvinnor

Män har i alla tider fått förtur i historieskrivningen. Könsfördelningen är också sned när det gäller forskning och läromedel. Nu lyfter Länsstyrelsen Kalmar län och Kalmar läns museum berömda kvinnor i vår närmiljö och historia – eller snarare kvinnor som borde vara berömda. Detta i en ny podcast med namnet ”Ljus på kvinnor”.

Vår historia är full av kvinnors och mäns levnadsöden. Men män har i alla tider givits förtur inom historieskrivningen. Könsfördelningen är sned också när det gäller forskning och läromedel även om kvinnor numera börjat få lite mer utrymme i historieböckerna. Vi behöver dock fortfarande vara lite extra uppmärksamma för att hitta och se de kvinnor som finns i arkiven och när vi skriver historia. Att lyfta upp kvinnor och kvinnors verksamhet ur historien är en viktig fråga för jämställdhet, och en förutsättning för demokrati.  

Satsningen Ljus på kvinnor äger rum inom ramen för Demokratiåret 2021. Syftet är att synliggöra kvinnor från länet som haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. I podden lyfts bland annat Kata Dahlström, Cecilia Fryxell och Margit Friberg. Det första avsnittet släpps fredagen den 9 juli och handlar om Emmy Rappe, Sveriges svar på Florence Nightingale. Länsstyrelsens Helen Nilsson ikläder sig rollen som Emmy och tillsammans med länsmuseets Pia-Lena Björnlund berättar de om Emmys liv och insats för sjukvården under slutet av 1800-talet.

I kommande avsnitt lyfts Johanna Charlotta Palm, SkogsSara, Elsa Gustavsson och Tekla Torbrink. Kvinnorna har alla kopplingar till länet samt levde under 1800- och 1900-tal. Gemensamt för alla åtta kvinnor är att de på något sätt tog plats i det offentliga rummet, bidrog till samhällsutvecklingen och också utmanade sin samtids syn och förväntningar på könsroller – för hur man skulle vara kvinna.

Serien sänds med start den 9 juli och under hösten via Kalmar läns museums podcast Museimagasinet och är tillgänglig via museets hemsida och där poddar finns. 

https://www.kalmarlansmuseum.se/podcast/

Ljus på kvinnor – för att de förtjänar det och för att kvinnor i historien är en del av vår demokrati!

Kontaktpersoner:

Länsstyrelsen Kalmar län Helen Nilsson, Särskilt sakkunnig jämställdhet helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se

Kalmar läns museum Tina Lindström, Enhetschef pedagogiska enheten tina.lindstrom@kalmarlansmuseum.se

#demokratiåret2021 #genderEQ #LänsstyrelsenKalmarlän #kalmarlänsmuseum