Jämställdhet…

kvinna föreläser mål agenda 2030

….en förutsättning för hållbart lärande!

Den 9 november gästades Kalmar av jämställdhetsexperten, skribenten och forskaren vid Åbo Akademi, Mia Heikilää som föreläste om vikten av jämställdhet i förskola och skola. Utan jämställdhet – ingen kvalitet! Och jämställdhetsarbetet måste ske i ordinarie verksamhet, i relationsskapande, i mötet mellan elev-lärare och mellan lärare och lärare, men också ha sin plats i det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet. Jämställdhetsuppdraget har varit tydligt i läroplan sedan 1979, vilket ställer krav på skolors insatser, organisation och utförande. Trots det visar skolinspektionens analyser att det många gånger saknas både kompetens och systematik i både förskolor och skolors arbete med jämställdhetsintegrering.

Mia föreläste för drygt 100 personer, tio som var fysiskt med i rummet och resten var med på webbsändningen, utifrån sin nya bok Skolutveckling och jämställdhet där hon fokuserade på hur ett systematiskt och effektfullt arbete med jämställdhet kan planeras och genomföras. För arbetet behövs medvetenhet och kompetens, styrning från nämnd och chefsnivå, tid för pedagoger att arbeta konkret och analysverktyg för att följa upp arbetet. Det behövs också kunskap om hur tjejer och killars identitetsskap kopplas samman med lärandeutveckling.

Resultatet blir en förändringsprocess i form av ett pussel där hela skolan – från ledningsnivå till klassrumsnivå – är involverad.

Så här säger Mia – ”Om förskola och skola ska vara en plats för precis alla barn, alla flickor och pojkar i alla dess former, behöver ALLA som jobbar i verksamheten veta hur identitet hör ihop med lärande. Alltså – den du är och vill vara är direkt kopplat till det du kan lära dig” 

Är du ledsen för att du missade föreläsningen? Ingen fara – den spelades in och kommer att spridas fram till nov 2021.

Vi som ordnade föreläsningen, som är ett steg i en serie aktiviteter för att ge stöd till förskolor och skolor i deras arbete med att nå Agenda 2030 mål 5: Jämställdhet och de nationella och regionala jämställdhetsmålen, är:

Lillian Alverö, Kalmar kommun, utbildningsförvaltningen

Bo Hellström (ej med på bild), Globala skolan

Ragnar Olsson, Lärarutbildningen, Linnèuniversitetet

Jenny Herlin, Kalmarsunds Gymnasieförbund

Helen Nilsson, länsstyrelsen Kalmar län