Genussmart föräldraskap

två barn som sitter på en gunga

Vad handlar genussmart föräldraskap egentligen om?

Vi som jobbar med jämställdhet och hbtq-inkludering får ofta höra lite fördomar omkring vad genus och jämställdhet handlar om.

-jämställdhet…det hjälper väl inte vad jag som förälder säger och gör!

-va, ska alla barn bli hen nu?

-jaha, nu får inte tjejer leka med barbi längre, och inte får killarna gilla bilar..

Genussmart föräldraskap handlar inte om att begränsa. Det handlar snarare om att ge fler möjligheter, inte ta bort utan snarare lägga till och öppna upp fler alternativ. Genussmart föräldraskap innebär att du som förälder, förmyndare eller bara vuxen i närheten av barn eller unga har ett förhållningssätt som utmanar traditionella könsroller. Det är viktigt och det är möjligt att åstadkomma en förändring. Könsroller är kopplat till normer, beteenden, agerande, språk osv och detta förändras ständigt. Varje tid gör ju sitt så kallade ”genuskontrakt”, det vill säga vad som är och bör vara när det gäller att vara man, kvinna, flicka eller pojke. Genuskontraktet från 1700-talet ser väldigt annorlunda ut i förhållande till hur det såg ut på 1900 talet.

Genussmart föräldraskap handlar om vad du som vuxen kan göra för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att utvecklas till självständiga individer utan att formas in i traditionella könsroller. Traditionella könsroller kan innebära att du som väljer gymnasieprogram t.ex. hellre väljer så som normerna för ditt kön säger än det du egentligen vill studera. Det kan innebära att du som man begränsas i din föräldraroll för att normen säger att det är kvinnor som bör/ska ta hand om små barn. Det kan innebära att du som mamma förväntas återgå till arbete vid en viss tid efter en föräldraledighet. Det kan innebära att du som barn förväntas tycka det är kul med vissa aktiviteter just på grund av vilket kön du har. Könet kan till och med avgöra vilken hjälp du får i förskola och skola!

Kraven och förväntningarna på dig som tjej och på dig som kille kan se väldigt olika ut. Det finns olika normer för hur du som tjej förväntas vara och hur du som kille förväntas vara. Vi ser dessa olika förutsättningar i statistiken; i en könstraditionell arbetsmarknad, i siffror för föräldraledighet, när det gäller våld i nära relationer, betyg och måluppfyllelse, i hälsa – både fysisk och psykisk. Och inte minst i lön för män och kvinnor. Vi ser också att risken för psykisk ohälsa, för trakasserier, för diskriminering och för hot och våld ökar radikalt om du är hbti-person.

Att ha ett genussmart förhållningssätt som vuxen gentemot barn och unga gör att du hjälper barn och unga till självständiga val, till individuell frihet och utveckling på lika villkor oavsett vad och vem barnet/den unge identifierar sig som.

Genussmart föräldraskap – att ge ditt barn 100 möjligheter istället för två!

Här finns länk till filmer: Tips och trix för ett genussmart föräldraskap

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/samhalle/social-hallbarhet/jamstalldhet/genussmart-foraldraskap.html

Vill du läsa mer?

tips på böcker

checklista ny

ord och begrepp förälder

sociala medier

Verktyget En förälder blir till

Genussmart föräldraskap har stöd i barnkonventionen som är lag i Sverige. T.ex. Alla barns rätt till sin identitet.

https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/en-skrift-om-barnkonventionen-ny.pdf

 

Lycka till!

Och du…alla kan inte göra allt men nån kan göra nåt!