Forum Jämställdhet 2023- ekonomi, hälsa och våld

en bild av en broschyr som beskriver program för en konferens

Och priset gick till Uppsala kommun

2014 samlades politiker, feminister, experter, jämställdhetsarbetare från kommun, region, myndigheter från hela Norden för att delta i Nordiskt Forum. Sedan dess har det varit tradition med en årlig nationell konferens i Sverige. 2023 samlades ett tusental jämställdhetsarbetare på Forum Jämställdhet i Malmö för att få lyssna på hur jämställdhetsutvecklingen stannat av eller till och med backat:

 • Löneskillnader mellan män och kvinnor ökar
 • Gapet mellan män och kvinnors uttag av föräldraledighet ökar
 • Fler kvinnor, och unga kvinnor utsätts för mäns våld mot kvinnor
 • Rapporter visar att många grupper av unga män har negativ inställning till jämställdhet
 • #metoo har inte fått önskad effekt som avsågs 2017
 • Jämställdhet som kvalitetsmått ifrågasätts och ska samsas med alla perspektiv inom social hållbarhet och Agenda 2030, vilket kan leda still att maktordningar osynliggörs.

Årets 42 programpunkter erbjuder fördjupad kunskap, skarpa analyser, praktiska verktyg och inspiration i form av brandtal och metodverkstäder. Mycket fokus på mäns våld mot kvinnor, på vad ekonomisk ojämställdhet leder till, skattesystem, pensioner, f-ledighet, lön samt att jämställdhet och hälsa hänger ihop.

I övrigt mycket intressanta seminarier. Vad sägs om:

 • Brandtal om mannen i fokus. Män fostras till utanförskap, våldsutövning och kriminalitet.
 • Från det rosa täcket till instagramfeminism – Feministikonen Nina Björk om varför det är så tyst om särartsfeminism och kroppslig objektifiering?
 • Jämställdhetsanalyser – att förstå och förändra. Könsuppdelad statistik behövs men räcker inte. Det måste till analyser utifrån kunskap om maktordningar också.
 • Hur länge kommer Norden att vara ledande inom jämställdhet. Inte länge till…
 • Jämställdhetsperspektiv – för att totalförsvaret blir starkare.
 • Ett jämställt näringsliv – bryt sexismen och rekrytera bredare, utanför normen!
 • Jämställdhetsperspektiv på neuropsykiatriska diagnoser – sluta att utgå från pojknormen
bild som visar en person som tar emot ett pris
Uppsala kommun tar emot pris från Lena Ag, Jämställdhetsmyndigheten

Och ”grand finale” är ju det svenska jämställdhetspriset som i år gick till Uppsala kommun. Här är motiveringen:

”Uppsala kommun har i många år arbetat systematiskt med jämställdhet från strategisk till operativ nivå. Arbetet har bedrivits genom jämställdhetsintegrering av styrningen och ledningen och riktade satsningar. Kommunen har bland annat arbetat för att utrikes födda kvinnor ska kunna försörja sig. Genom ett utvecklat analysarbete har kommunen fått en fördjupad förståelse för kvinnors och mäns skilda livsvillkor vilket möjliggör åtgärder för ökad jämställdhet i den egna organisationen och samhället”

Uppsala slog ut både Danske bank och VTI:

Danske Bank som genom sin satsning på hållbar rådgivning satt jämställd vardagsekonomi i fokus. Med ett jämställdhetsperspektiv i sina rådgivningstjänster bidrar Danske Bank till att fylla kunskapsgapet om en jämställd vardagsekonomi för sina kunder. Genom digitala träffar, utbildningar och sin rådgivning bidrar Danske Bank till att kvinnor och män ska ha samma möjligheter till ekonomisk självständighet livet ut.

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) som under två decennier systematisk tillämpat ett jämställdhetsperspektiv i sin forskning om transportsystem. Arbetet har bland annat bidragit till jämställda medborgardialoger i kommuner, ökat bilars krocksäkerhet för kvinnor samt förbättrat körkortsutbildningen efter kunskap om unga mäns riskbeteende. Genom sitt uthålliga arbete bidrar VTI till att kvinnor och män får lika möjligheter att röra sig fritt i samhället.

Kalmar kommun gick tyvärr inte hela vägen denna gången heller, nominerade och bland de tio utvalda både 2020 och 2023.

Men något saknades… VAD? Politiken! Jämställdhetsministern Paulina Brandberg fick nästan i ensamt majestät svara för något som hela riksdag och regering tagit beslut om, det vill säga att arbeta för att uppnå ett jämställt samhälle. Det hade varit spännande att höra hur de olika partierna och särskilt regering tänker sig arbetet framöver.

Sammanfattningsvis? Årets konferens visar med all tydlighet att utvecklingen till ett jämställt samhälle har stannat av eller till och med gått bakåt. Och därför är det ännu viktigare med fortsatta forum där detta dels synliggörs, men också skapar tillfälle för alla som arbetar systematiskt, strukturerat och framåtsyftande så att vi får styrka av varandra. Så att vi orkar. Att sitta i ett fullsatt plenum 1000 andra jämställdhetsarbetare ger kraft och mod att fortsätta!  Vi ses i Karlstad 2024.

bild av en bildskärm med publik framför

Om du nu känner dig modfälld av att ha missat detta Forum så kan du gå in här: https://forumjamstalldhet.se/konferensen/

I efterhand kan du se de föreläsningar som har filmats. Inte alla tyvärr – men några! Bättre än inget.