Först ut

man som tar emot blommor och intyg

Samordningsförbundet ansluter sig till länets strategi

Joakim Ivarsson och Malin Gruvhagen (förbundschef och biträdande förbundschef Samordningsförbundet) var snabba med att ta beslut om att ansluta sig till den regionala strategin!

Först ut i länet! Heja! Detta uppmärksammades så klart i samband med att strategin och anslutningssystemet presenterades den 8 mars. Blommor och intyg såklart! Pompa och ståt!

-”Såklart ska vår verksamhet arbeta med jämställdhet, att motverka begränsande strukturer är en viktig del i vårt arbete med att se möjligheter för individer till en meningsfull vardag”