Ett litet bokslut – en spaning bakåt och framåt

en bild av en julgirlang

Ännu ett arbetsår lägger vi till handlingarna och blickar samtidigt framåt ett nytt 2023. Året har gått fort och varit intensivt. Några särskilda insatser kan vara värt att blicka tillbaka på, som också följer med in i 2023. Och vad har vi att se framemot under 2023?

Men först – Vad har vi gjort under 2022?

 • Vår podcastserie Ljus på kvinnor, som var ett samverkansprojekt mellan Länsmuseet och Länsstyrelsen för att synliggöra historiska kvinnor från länet, blev en serie med tio kvinnor och ett avsnitt där kvinnor med politikeruppdrag resonerar om hur villkoren skiljer sig för män och kvinnor. https://kalmarlansmuseum.se/podcast/ljus-pa-kvinnor-nutid/
 • ”Luppen” – den stora ungdomsenkäten som följer upp hur ungdomar mår, hur de har det när det gäller inflytande och demokrati, fick ett särskilt jämställdhetsfokus. Det är ett bra underlag för det fortsatta arbetet med barnrätt.
 • Internationella kvinnodagen ägnade vi åt ”Den ojämställda stressen”. Kul att så många som 100 deltog! Men inte så konstigt – Sandra Lindström – vilken stjärna! Ni hittar hennes blogg här: http://www.jamstalldvardag.se/
 • Internationella jämställdhetsdagen i augusti handlade om ”En prislapp på ojämställdhet”.  Den går också att ta del av i efterhand.
 • Det blev en uppmärksamhetsvecka med Pride i september och TVÅ parader i länet (Hurra) och en uppmärksamhetsvecka i november, En vecka fri från våld. Mycket jobb och planering men viktigt att sätta ljus på en särskild fråga – det ger avtryck!
 • Vår satsning på Jämställdhet, mångfald och inkludering när det gäller näringslivet i Kalmar län
 • Många remissvar har det blivit… när det gäller jämställdhet i fysisk planering – här ser vi fantastiska utvecklingsmöjligheter!  
 • Vår basutbildning Jämställdhetsintegrering fortsätter sin resa genom Sverige, – det känns fint att den används och skapar möjligheter till kunskapsutveckling.

Det lilla och det osynliga… som länets sakkunnigstöd är det många gånger det lilla som får stor effekt, kanske inte omedelbart men på längre sikt. Ett möte som kan inspirera. Ett samtal som innebär att en enskild strateg får fortsatt ork att driva ett förändringsarbete. En påminnelse om någon konkret åtgärd. Ett tips för en föreläsare som kan hjälpa till med kunskapsutveckling. Den typen av arbete är svårt att synliggöra men det har blivit enhel del rådgivning, workshops och möten där vi diskuterar framkomliga vägar för att stärka arbetet med jämställdhet.

Vad har vi att se fram emot under 2023?

 • Informationsmaterial Det finns våld som inte syns men som känns kommer att publiceras och erbjudas skolor runt om i landet. Att leva ett liv fritt från våld är en rättighet som finns både i de nationella jämställdhetsmålen och i barnkonventionen. Skolan är en viktig arena och vi behöver prata mer om att var ung och våldsutsatt i nära relation.
 • Vår regionala jämställdhetsstrategi ska revideras och med den anslutningssystem och den här sajten uppdateras
 • Ett jämställdhetslyft till länsstyrelserna kom under 2022 och fortsätter till 2024, som innebär resurser, och därmed möjlighet till ökat stöd gentemot verksamheter i länet
 • Vi hoppas på ny och uppdaterad statistik på regionens Fakta Kalmar län: Jämställdhet så att vi kan följa länets utveckling.https://www.regionkalmar.se/detta-gor-region-kalmar-lan/vi-arbetar-for-att-utveckla-lanet/statistik/
 • Enheten för social hållbarhet lanserar under våren Kommunblad – Ungas uppväxtvillkor. Det blir ett bra underlag för att diskutera vidare kring jämställda och jämlika villkor för barn och unga – vår framtid
 • Och såklart så fortsätter vi med att samlas i nätverk och i arbetsgrupper för de som anslutit sig till den regionala strategin och vi välkomnar fler verksamheter att ansluta sig!
 • En utbildningsinsats erbjuds till kommuner när det gäller jämställdhet i analys och uppföljning. Det gör vi tillsammans med Forum jämställdhet. Och vi håller just nu på att skriva en vägledning som kommer att bli stödverktyget.
 • Runt internationella kvinnodagen utlovas en spännande dag som kretsar runt Kris, krig och beredskap. Självklart med jämställdhet som röd tråd! Kanske blir det även en jämställdhetsfestival i Kalmar?
 • En korsbefruktning mellan uppdrag om folkhälsa och jämställdhet måhända?

Men ..det viktigaste arbetet görs ju ute i kommuner och verksamheter som har praktisk påverkan på människors vardag. Och det är ju NI där ute i verkligheten som står för det stora arbetet! Har du önskemål om stöd så tveka inte – hör av dig till mig!

Tack för gott samarbete under 2022, och ser fram emot nya spännande samarbeten framöver under epitetet ”Tillsammans kommer vi framåt”

En fröjdefull och jämställd jul tillönskas Eder alla!

fotgrafi av en kvinna med korslagda armar och leende
Helen Nilsson särskilt sakkunnig jämställdhet, Länsstyrelsen Kalmar län