En heldag kring våld

symbol våld grå stopp nationellt jämställdhetsmål

Det krävs mod och kunskap för att se våldet i nära relationer

Det menar Marie Persson från Hässleholms kommun som den 21 mars föreläste för ett 80 tal personer från socialtjänsten och kvinnnojourer i länet. Hon fortsätter;

– Att ha kunskap om hur olika våldet kan se ut, men att det också finns oavsett klass, bakgrund, ekonomi, funktion, sexualitet osv är nödvändigt för att inte gå i fällan och ”stereotypisera” våldet. Vi måste hela tiden hjälpa varandra till ny kunskap, hålla diskussionen levande och framförallt ha systematiska metoder för att dels synliggöra våldet, våga fråga samt bedöma eventuella risker. Det får aldrig minimeras till en ”känsla”.  Metoden som Marie med sitt familjeteam har jobbat länge med, utvecklat är FREDA-manual. att presentera verktyget samt att ge nödvändig baskunskap om våldets mekanismer var målet för dagen.

Marie med sin långa erfarenhet gav många exempel på hur våld i nära relationer kan te sig. Exempel som kändes i hela kroppen. Om företagskvinnan som redan när maken kör bilen på uppfarten kan tyda hans sinnestillstånd. Förbereder sig på ”husfridssex” för att kontrollera och hålla våldet borta. Om mannen som mäter tiden som flickvännen får ha på sig när hon får lov att lämna huset för att handla. Om den älskade hunden som används som ett redskap för att hota om våld. Om maken som medvetet flyttar möbler i hemmet så att den synskadade hustrun inte kan röra sig fritt i hemmet. Om mannen som i 25 år ”står ut” med våld från sin make för att det finns normer som säger att en man inte är ”karl nog” som får stryk.

Behovet är stort och kanske träffar vi Marie igen till hösten!