Det blir inte enklare men det blir bättre!

man med blommor i skägget Handbok Genusfotograf

Så avslutade Tomas  ”Genusfotografen” Gunnarsson sin föreläsning och workshop som han genomförde för länets kommunikatörer och HR den 11 december. Utgångspunkter för kompetensutvecklingen var ”Bilder förändrar världen” och ”Du kan inte bli det du inte ser”. Det spelar roll vilka bilder vi tar, väljer och vad innehållet på bilderna signalerar, framförallt kopplat till texter och sammanhang. Bilder kan bidra till att förstärka exkludering, utanförskap, ojämställdhet och stereotyper. Bilder kan skapa schabloner som kan begränsa. Att arbeta med genusmedveten kommunikation, både vad gäller bild och text, är alltså viktigt! För alla! ”För att alla ska slippa vara på ETT sätt av TVÅ”. (citat Tomas Gunnarsson)

Tomas gav exempel på genusfail, (skämskudde), bra exempel, och handfasta tips på VAD vi behöver tänka på och HUR vi kan göra för att vara genusmedvetna i vårt arbete med att både ta bilder, göra ett urval samt att sätta samman bilder i material av olika slag. Deltagarna under workshopen fick även spana på material från sin egna verksamhet…nyttiga spaningar!! Det blev både ris och ros från vänliga kritiker och från Genusfotografen såklart. Och vi fick även prova på att coacha varandra i övningen ”Genusstatyer”.

En liten checklista:

  • Hur är könsbalansen i bilden/bilderna? (mål 40-60 %)
  • Finns en mångfald av personer utifrån diskrimineringsgrunderna?
  • Hur är personerna på bilderna skildrade? Aktiva, passiva, i vilken miljö (jobb/yrke/personligt), vilka ideal finns?
  • Vad signalerar personerna på bilderna? Makt, känslor…
  • Vad säger personernas kroppsspråk, blickar…
  • Finns bilder, bildval, rubriker som cementerar normer och snäva könsroller?
  • Finns normbrytande och inkluderande bilder, bildval och rubriker?
  • Vilka bilder saknar vi?
  • Vilka specifika genusfällor har vi ramlat i?

Diskutera vidare och upptäck normer…vad hade hänt om du bytt kön på modellerna, s.k. ”genderswop”?

Ta med dig huvudregeln: Inkludera utan att markera

 

Vill du veta mer? Här finns bra handledningar:

Alla ska med

Schysst

Att synas på lika villkor

Guide till jämställd kommunikation

Genusfotografens blogg och handboken Bilder som förändrar världen