Anslutningar, anslutningar och anslutningar!

händer som sträcker sig upp med bakgrund av träd

Den 8 mars lanserades den länsgemensamma strategin ”Ett jämställt Kalmar län 2017-2027” och ett anslutningssystem som kopplas till strategin. Under våren och hösten har det varit bra fart på anslutningar, i första hand har målet varit att kommuner och myndigheter ska ansluta sig. Nu senast är det Mörbylånga kommun som väljer att ansluta sig och därmed bli en ambassadör för systematiskt jämställdhetsarbete i länet. Så roligt! Välkomna Mörbylånga kommun!

Här är listan på anslutna verksamheter:

 • Samordningsförbundet Kalmar län
 • Landstinget Kalmar län
 • Regionförbundet
 • Arbetsförmedlingen
 • Kalmar kommun
 • Mönsterås kommun
 • Högsby kommun
 • Borgholms kommun
 • Hultsfreds kommun
 • Nybro kommun
 • Emmaboda kommun
 • Oskarshamns kommun

Så…varför ska verksamheter ansluta sig då?

Det är tillsammans som vi kan åstadkomma förändring! Varje kommun och myndighet har sina egna förutsättningar som får styra arbetet med jämställdhet men många gånger är det väldigt likartade dilemman som verksamheter brottas med. Resurs,- och tidsbrist, svårt att vet hur arbetet ska bedrivas, det tar lång tid, det saknas kanske kompetens, svårt att konkretisera arbetet med jämställdhet och så vidare. Vid en anslutning så skapar vi, länsstyrelsen tillsammans med anslutna verksamheter, forum för stöd, handledning och erfarenhetsutbyte. Vid varje anslutning bjuds representanter in till en första informationsträff där vi tillsammans gör upp en plan för fortsatt dialog och stöd. Anslutna verksamheter får även tillgång till vår gemensamma genderEQ-logga, till arbetsmaterial och verktyg som vi tillsammans arbetar fram. Bra va?

Välkommen med din anslutning!