”All porr är våldsporr”

kort nr 10 tio myter om porr

….säger sociologen och jämställdhetsexpert Peter Söderström. Han menar att dagens mainstreamporr inte går att definiera som annat än våld eftersom så mycket av framställningarna präglas av övergrepp och förnedring.

På internationella mansdagen den 19 november föreläste Peter Söderström på temat ”Pornografins verklighet; omfattning och konsekvenser” för länets regionala nätverk för jämställdhet och motverka mäns våld mot kvinnor samt för de ambassadörer länet har som motverkar mäns våld mot kvinnor. Bland annat lyfte Peter följande fakta:

Porrkonsumtion i Sverige idag
• 70% män har tittat på porr, 70% kvinnor har inte tittat
• Medelåldern när pojkar aktivt börjar söka efter pornografi i
Sverige är ca 12 år.
• Vid 16-års ålder har i princip alla killar och drygt hälften av tjejer
exponerats för pornografi.

• Vid 18-års ålder tittar 1 av 4 (26 %) killar porr varje dag.
• Inget barn pratat med någon vuxen om vad de har sett i
pornografi.

Våldspornografi utgör idag en stor källa till barn och ungas kunskap om sex och det finns tydliga kopplingar mellan att använda våld i nära relationer, sexuellt våld och pornografianvändande. Att öka kunskap om den kopplingen är ett viktigt arbete inom ramen för jämställdhet och våldsförebyggande arbete.

Efter föreläsningen gavs möjlighet till diskussion utifrån vad vi i våra olika verksamheter kan göra för att skapa porrfria miljöer, ge förutsättning för barn och unga till en sund sexuell hälsa, utmana normer för och myter om porr.

Vill du ta del av presentationen så finns den här:

Föreläsning pornografins verklighet 201119 till Lst

Peter tipsade även om följande sidor:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/de-har-gjort-dokumentar-om-porrberoende-valdsporr-ar-normaliserat

https://reality-check.nu/utbildare/

https://unizon.se/taggar/porr

https://porrfribarndom.se/

Vill du kontakta Peter för att veta mer?

Peter Söderström
Reality Check/Talita
Tel: +46(0)70-362 35 25
Hemsida; www.reality-check.nu
Facebook: www.facebook.com/realitycheck.nu
Instagram: @realitycheck.nu

porträtt Peter Söderström