Varför presterar pojkar generellt sämre i skolan – och vad kan vi göra åt det?

ung pojke vid dator

Det är frågeställningen som inleder Fredrik Zimmermans föreläsning för drygt 300 personer vid ett digitalt webbinarie idag den 12 maj. Fredrik är lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan i Borås och har under en längre tid forskat kring frågan varför pojkar som grupp presterar sämre än flickor i skolan. Han har studerat skolor där […]