100 år senare…

fem kvinnor och en banderoll

….är jämställdhet något vi fortfarande inte kan ta för givet. Med de orden hälsade landshövding Thomas Carlzon välkommen till ett 70-tal inbjudna gäster på residenset den 8 mars för att uppmärksamma och högtidlighålla både 100 årsdagen av allmän och kvinnlig rösträtt, men även firandet av att det är 1 år sedan länets regionala jämställdhetsstrategi presenterades. […]